sobota 17. prosince 2011

Máme pro vás zajímavou nabídku


Naše farma je zařízena na chov více jak 300 včelstev. Protože jsme nastoupili cestu útlumu a snižujeme stavy včelstev, máme pro vás zajímavou nabídku. Při různých akcích farmy často zaznívalo, hlavně od městských obyvatel, že bohužel tento koníček je pro ně nedostupný.
Proto nás napadlo umožnit těmto lidem včelařit. Farma je schopna vážnému zájemci o včelaření pomoci svým zázemím a zkušenostmi. Od partnera potom očekáváme spolupráci na farmě. Od samého začátku dostane zájemce vlastní včelstva. Výtěžek z těchto včelstev bude jeho vlastnictvím.
Tento zajímavý koníček je zvláště vhodný pro důchodce. Včelaření je aktivní trávení volného času v přírodě se zajímavým živočichem, jakým včelstvo bezesporu je. Kontaktovat nás můžete na adrese farma@vcely.cz nebo na telefonu 602434344.

neděle 11. prosince 2011

Medové Vánoce 2011


V Mostě proběhlo první kolo Medových Vánoc. Hlavní program byl připraven na sobotu 10. prosince. V pátek byl připraven program pro školy. Tentokrát nebyl zařazen vzdělávací seminář Cechu, ani se neúčastnil jako spolupořadatel. Další novinkou bylo i to, že Včelí farma Lom již nebyla hlavním pořadatelem, ale jen součástí programu připraveného Střediskem volného času Most, ČSV a Agrární komorou Most.

Medové Vánoce už mají své návštěvníky. Těmi nejaktivnějšími jsou děti. Pro ně byla připravena celá řada tradičních atrakcí. Malovaly včelky, zdobily perníčky a vyráběly svíčky. Nejlepší z nich byly oceněny, každý účastník dostal drobný dárek. Ozdobou akce byla medová pečiva připravená AK Most. Ochutnat dostal každý příchozí. Nás hlavně těší, že tradiční akce má pokračovatele.

Při návštěvě stánku naši farmy primátor Voska projevil zklamání, že Cech nepořádal odborný seminář, který měl velký ohlas a byl vysoko hodnocen včelařskou veřejností. Přislíbili jsme mu, že se tím budeme zabývat na valné hromadě Cechu. V pátek 16. prosince proběhne stejná akce ve Schole Humanitas Litvínov. Samozřejmě budeme u toho.


úterý 6. prosince 2011

Farma v Oblastním muzeu MostV rámci komentovaných prohlídek na výstavě Naše včely, včelky, včeličky v oblastním muzeu Most na nás vyšly dva dny, kdy jsme provázeli školní mládež. Dost nás překvapil celkový zájem o výstavu. Již v době, kdy jsme poprvé výstavou provázeli, jí navštívilo přibližně 800 návštěvníků a to bylo v půli trvání výstavy.

Další co na nás mile překvapilo, byl zájem školáků o výstavu a o naše vyprávění. Na každou skupinu jsme měli 60 minut a většinou nám to nestačilo. Dotazy by ještě pokračovaly, stejně tak jako žádosti o další prezentaci. Součástí prohlídky byly prezentace o životě včel. Na závěr si školáci ověřili nabyté znalosti v jednoduchém testu. Jako odměnu za projevený zájem si z našich prohlídek odnesly děti sklenici medu, aby mohly pokračovat ve třídě v diskusi o včelích produktech.

čtvrtek 17. listopadu 2011

Kde se s námi můžete potkat?


   Farma se podílí na organizaci pěkné výstavy Včely, včelky, včeličky, která probíhá v Mostě, v oblastním muzeu. Na výstavě jsou exponáty z farmy a navíc ve dnech 24.11. a 1.12. tam budeme mít komentované prohlídky. Při nich můžete ochutnat med z farmy, můžete se nás zeptat na to, co vás zajímá. Máme připraveny prezentace o včelách a o životě na včelařských farmách.Výstava trvá do 31.12.


    Další prezentací farmy na veřejnosti jsou „Medové Vánoce“, které právě naše farma uvedla do života. Proto mám radost z toho, že se dnes objevují v celé ČR. Na okrese Most poběží hned dvě akce s názvem Medové Vánoce. Ta první ve Středisku volného času Most dne 9. a 10.12. Farma se představí 10.12. Připravili jsme tradiční ochutnávku medů, máme připraveny prezentace. V místě můžete zakoupit zboží, které je k dostání na farmě - med, medovina, včelí kosmetika. Stejně se farma připravuje na Medové Vánoce v Litvínově ve Scholle Humanitas. Tam nás najdete 16.12. Program je stejný, včetně prodeje výrobků farmy.


neděle 30. října 2011

Jaký byl včelařský rok 2011?

I když dělení včelařského roku má jiný kalendář, jakokaždoročně hodnotíme jeho výsledek v tuto dobu. Pravidelná otázka mezidvěma včelaři je obvykle: Tak kolik medu bylo? Správnější by ale bylo, abychomji trochu upravili. Měli bychom se spíše ptát, jak jsme zhodnotili práci včeleki naši.
To, jak úspěšná byla snaha včel, závisí od nich, pokud jsme jim příliš nekomplikovali jejich dílo. To jaký je z této snahy ekonomický efekt, je už v rukou včelaře.
Stále patříme k zemím, kde je med nejlevnější. Je ale chybné svádět vinu na obchodníky s medem, nebo na obchodní řetězce. Vinu musíme hledat u včelařů. Pokud se tato cena pohybuje v Evropě kolem 200 Kčza kilo, nelze se podbízet cenou 60,-Kč.
Děti na farmě
V čem ten problém je se pokusíme částečně rozplést.Příčin je celá řada, tak alespoň některé pojmenujme. Určitě sem patří neschopnost stanovit výrobní cenu medu. Potom by se nestávalo, že vstupy dovýroby a vlastní práce jsou hodnotou, která přesahuje námi stanovenou cenu.Také sem patří dlouhodobý vývoj myšlení, vždy se med prodával jednorázově hned po vytočení. Okamžitý finanční efekt byl postaven nad promyšlenou obchodní taktiku. Je to i neschopnost kvalitně uskladnit med, většinou včelaři ani nevlastní nádoby na jeho uskladnění. V současné době jsou již některá místa v ČR silně převčelená, zemědělství je vedeno do sfér mimo své původní poslání a tím mizí tradiční zdroje snůšek. I to má za následek podbízivé ceny. Je už tradiční spoléhat se na to, že vše zařídí svaz, který tu je od toho, aby včelař prodal med. Svaz se mnohdy i tak chová. Zcela jistě tomu nepomůžou akce typu „Bez medu tonejde“. Ty jsou jen dobrým zdrojem příjmů pro reklamní agentury, ale provčelaře žádný výsledek nepřinesou. Další chybou, kterou včelaři dělají, je zanedbání kultury prodeje. Stále můžete vidět med ve sklenici od kysaného zelí, bez etikety. Prodej musí mít svoji estetiku. Takovýchto prohřešků, které tvoří potom cenu medu, může každý ze svého okolí jmenovat více.
Ministr zemědělství předává farmě cenu za výrobek - med
Dobré jméno a pověst kvalitního medu, který přitahuje zákazníky, je dlouhodobá soustavná činnost, ale na konci vede k úspěchu.Je už hodně včelařů, kteří nemají starost o zákazníky, spíše naopak nestačí pro ně vyrábět. Stále ale je potřeba mít na zřeteli, že dobré jméno firmy lze ztratit jednou chybou.
Cest k této pozici je více. Důležitá je propagace provozu, osvěta u nevčelařské veřejnosti, přednášky a akce. Nám nejvíce kladných bodů a tím i zákazníky přinesly dvě hlavní akce: „Medové Vánoce“ a„Den otevřených dveří na farmě“. Nyní je další velká možnost prostřednictvím farmářských trhů. To je důležitá cesta k dobré ceně medu, hlavně pokud jde ruku v ruce s kulturou prodeje. To, že prodáváte jen kvalitní med,musí být samozřejmost.

úterý 18. října 2011

Jak na propolis


Propolis k expedici - cena 20 000 Kč
Nechci včelaře poučovat co je propolis, ale chci se zmínit o tom, že se stále více stává zbožím a to bychom bez povšimnutí neměli nechat. Ceny se ustálily na přijatelné výši.  Získávání není tak velký problém, většina (snad každý z včelařů) pravidelně čistí zařízení úlů, strůpky, odebrané rámky a všude tam propolis je.
Mnoho tohoto obchodního produktu nakonec skončí na smetišti, v nejlepším je přidáván jako aroma do „kuřáku“ a to je škoda.Kvalitně nejvhodnější propolis, který neobsahuje cizí látky, se dá sklidit jedině v létě, po skončení hlavní snůšky. Za včelařskou sezonu lze získat ze včelstva 50 – 100 gramů propolisu. Pokud je ale příznivá situace a dostatečně silné včelstvo, může to být až 400 gramů. Takový výsledek z ekonomického hlediska již nejde podceňovat.

Nejčistší propolis najdeme na bočních stranách rámků, nejvíce příměsi vosku je na strůpkách a mřížkách. Více tmelených ploch je vždy v plodišti než v medníku.
Propolis v nástavku plodiště
Pro cílené získávání propolisu je nejvhodnější velikost mezer 5 mm, tím získáme propolis s menší příměsí vosku. Praktikuje se například na sítech a nebo strůpkových prkénkách.

Loučky pro krmení včel
Zajímavá metoda je používání klasické pytloviny na strůpek. Je to metoda hojně používaná v Rusku. Tam se pytlovina vyndávala v zimě a nechala se zmrznout a potom se propolis těžil. Existují různě upravené rámky například se síťovinou a ta se potom vyjímá, nechává zmrznout a vydroluje se propolis.
Určitě každý z vás zná několik dalších metod, jak úspěšně a bez velké námahy propolis získávat. Využijte je a vylepšete ekonomiku provozu.

Propolis vykupuje Včelí farma Lom, člen Cechu profesionálních včelařů,  farma@vcely.cz, tel. 602 434344

neděle 26. června 2011

Vosk – významná složka včelaření

Konečně dochází k tomu, že včelaři pochopili význam nového díla ve včelstvech. To znamená, že skutečně začali s obnovou pláství a tím mimo jiné zahájili prevenci proti nemocem. Literatura tvrdí, že ročně by se mělo obnovit minimálně 5 plástů vložením kvalitních mezistěn za tmavé či poškozené dílo. Dalším kladem je rovněž protirojové opatření rozdělením plodu. Tolik dobrá zpráva. Bohužel má to ještě druhou stranu a to je nechuť těžit vosk ze včelstva.


Již druhým rokem zjišťujeme stoupající trend nákupu mezistěn bez toho, aby se protihodnotou měnily za vosk. Heslo „včely si na to vydělají, tak proč se namáhat“ může platit jen určitou dobu. Je nesporné, že včelařů sice ubývá, ale stále více se objevují včelaři s více jak 40 včelstvy a tady je potřeba na začátku větší množství mezistěn. Již nyní se projevuje nedostatek surového vosku a tak se často stává, že na prodejně nemáme mezistěny. Nejvíce nás to mrzí, když přijede včelař, který poctivě zpracovává vosk a chce výměnu a my mu nemůžeme vyhovět. Z toho důvodu je vhodnější domluvit se předem telefonem. Celá tato situace vede k tomu, že jako ostatní musíme přistoupit ke zvýšení prodejní cena mezistěn na 180 až 200 Kč za 1 kilogram, podle okolností. Cena poplatku za výměnu proti čisté váze vosku zůstává stále stejná, 27 Kč/1 kg. Umožňujeme rovněž uhradit cenu za výrobu voskem. Jsme připraveni činit výjimky pro začínající včelaře.

Od letošního roku jsou do dotačních programů zařazeny i pomůcky pro těžení vosku, od slunečního tavidla až po komplety na vyvařování vosku. Jednoduché sluneční tavidlo na vosk zajistí kompletní spotřebu mezistěn u včelaření do 20 - 40 včelstev. Potřeba výroby vosku je včele daná i to je třeba využít v chovu.

sobota 19. března 2011

Jak jsme zimovali?

To je otázka, která v této době zazní vždy, když se potkají nejméně dva včelaři. U nás pod Krušnými horami konečně začaly větší prolety včel. To je doba, kdy většina včelařů znervózní a snaží se zasahovat do včel. Je tedy na místě připomenout, že v březnu prohlídky omezíme jen na prohlídky česen, které nám dají hlavní odpovědi na otázky, co se děje v úle.

V tuto dobu se začíná také řešit, zda včely podněcovat, jak a kdy. Od vzniku včelařské literatury najdete vždy dva tábory včelařů. Jeden prosazuje podněcování jako jediný možný způsob a na druhé straně stojí tábor, který před tímto krokem varuje. Argumenty mají oba tábory na první pohled rozumné. Pokud včelaříme ve velkém, tak je naše rozhodování jednodušší, ale přesto je lépe, když si zdůvodníme, proč vynechat tento úkon vyžadující náklady (i práci je nutno převádět do nákladových položek). Jednoduchou pomůckou je roztřídění včelařů podle toho, jak jsou úspěšní a pak se jich jen zeptat, zda na jaře podněcují. Tím dostaneme také odpověď.

Pokud se snažíme hospodařit a zimovat jen se silnými včelstvy, je zbytečné tímto způsobem zasahovat do jarního rozvoje. Ve většině případů je to i nebezpečné. Včele nevysvětlíte, že zdrojem není silná snůška v přírodě a snaží se vyletovat, hledat tento zdroj a tím ji vlastně zeslabujeme. Včelstvo si svůj rozvoj musí řídit samo podle přírodních zdrojů a ne tak, že mu včelař předstírá snůšku cukerným roztokem. Snažme se nic nezanedbat při zazimování včelstev a potom na jaře nemusíme vymýšlet dohánění chyb.


Na co bychom neměli zapomenout, pokud v místě není zdroj přírodní vody, je napajedlo. Hospodaření se zásobami a pylem si včela může regulovat, ale bez vody se v této době neobejde a to znamená, že je nucena vylétat i za nepříznivého počasí.

Přesto, že se cíleně snažíme chovat silná včelstva, pravidelně se nám objevují v chovech včelstva slabá, ať už z jakéhokoliv důvodu. Je ztráta času snažit se je podporovat různými zásahy. Na místě je spojení se silným včelstvem. Spojit dva slabochy znamená vyrobit nového slabocha, to jsou ověřené zkušenosti. Jedna rada z literatury : H. Gritsch „Silná včelstva po celý rok“ – Bezmatečná včelstva, která jinak dělají zdravý dojem, zruším následujícím způsobem: pokouřené včely nechám pořádně nasát, a jak natankují plné nádrže, vysypu je před ostatní česna. U něj jsme našli ještě jednu dobrou radu. Signálem pro větší prohlídku včelstev je teplota, kdy lze provádět tuto práci v košili.

Pamatujte, že nejlépe se učí na chybách druhých.

neděle 13. března 2011

Rady našich předchůdcůPořádek na včelnici

(Rozumné včelaření: prof. Vendelín Šístek) Volně upraveno

Podle pořádku na včelíně poznáte včelaře. Jsou „včelaři“ a jsou dobří včelaři, poznáte to hned ve včelíně.

Všude čisto, vše ve vzorném pořádku, vše má své místo, tudíž prostředí, kde majitel rád pobývá u svých včeliček. Hůře je u některých včelařů, kteří si na patřičnou čistotu nepotrpí. V zásadě nejde jen o krásu, ale o mnoho okolností, které mají značný vliv na výnosnost včelaření.

  1. Všechno nářadí a nástroje najdeme vždy na svém místě. Dbáme-li současně, aby po poškození bylo hned opraveno, nebude nás při práci zdržovat. 
  2. Omezujeme rozšíření škůdců a chorob na minimum. To např. platí zvláště o zavíječi voskovém a současně loupeživosti. Stojí za připomenutí, že k jejímu vzniku dal vždy včelař sám podnět.
  3. Veškerý inventář řádně udržovaný nám déle vydrží.
  4. Zvyšujeme výnosnost včelaření, kde se dbá pořádku a čistoty. Jak je nám včela vzorem, tam je i úspěch naší práce lepší.
  5. Práce je radostnější.
K pořádku na včelíně patří i pořádek před včelínem, případně před úly a pod nimi. Stejně tak v samotných včelstvech. Krmítka po skončení práce dobře vymyjeme, necháme na slunci vyschnout a dáme na vhodné místo, kde by se nepoškodila.

Konečně vřele doporučuji, aby byl každý úl označen číslem. Každý včelař by měl dělati o jednotlivých včelstvech přesné záznamy. Jinak si nedovedu představit přesnou orientaci a kontrolu. Zápisy se ovšem nedějí, jak to často vidíme, jen křídou nebo tužkou na stěně úlu, ale ve zvláštním sešitě. Srovnáváním mezi jednotlivými včelstvy s léty se nám otevírá mnoho důležitých poznání.

Dále k těmto úvahám je vhodné zařadit také pořádek v úlu, který je v článku zmíněn, ale s ohledem na situaci s morem včelího plodu je nezbytné stavu díla věnovat velkou pozornost. Obměna díla je důležitým preventivním opatřením právě proti této nemoci, stejně tak jako dezinfikovaný úl.