neděle 18. listopadu 2012

Listopad na malé farmě

V předposledním měsíci roku máme čas na to, abychom dohnali mezery v naší evidenci.

Hodnotíme a přepisujeme záznamy, které jsme si v průběhu sezony porůznu pořizovali na papírky, ve včelínech dokonce také na stěny úlů, a snažíme se jejich obsah přenést do hlavní evidence v počítači. Důležité je odhalit chyby, jež jsme udělali, abychom je už neopakovali, a ty se nestávaly zátěží pro naši činnost v další sezoně.

OPRAVY
V dílně nás stále čeká mnoho věcí připravených na opravu. Tyto práce nás zaměstnají až do konce března. Potom už zdravě znervózníme a přesuneme se blíže k úlům.
Protože opravárenská činnost nás provází střídavě se studiem odborné literatury po celé klidové období až do předjaří, budeme se v následujících vydáních E-zpravodaje cechu věnovat vybraným problémům včelaření.

PROTI VARROÁZE
V listopadu žijeme na včelí farmě zásahy proti roztoči Varroa destructor v souladu s veterinárním nařízením. Po letních zásazích gabony či formidolem nastupuje první zásah pomocí fumigace přípravkem Varidol. Jsme sice v období, kdy je pro včely nejdůležitější absolutní klid a včelař by měl kolem úlů chodit po špičkách, ale do příbytků včel přece jen již musí. Zásada stále platí, každý zásah znamená pro včely stres. Také naše léčení je pro ně stresem. Slyšíme to na hučení včel, rozpadá se zimní chomáč, dochází k vyšší spotřebě zásob. Včely, které spadnou na dno úlu, většinou hynou.
KONTROLA SPADU
Například letos v listopadu nebyl v úlech žádný plod. Na něj se odborníci odvolávají a zdůvodňují nutnost tří opakování potřebných preventivních zásahů. Samozřejmá je kontrola spadu roztočů.
Po prvním zásahu bylo na podložkách všech včelstev vidět roztoče. To potvrzuje účinnost zásahu a umožňuje nám to při dalším zásahu sledovat změny. Spady nepřevyšovaly obvyklý průměr.
Je bohužel mnoho chovatelů, kteří neléčí vůbec, anebo „léčí“ jen vlastním postupem za pomoci různých „zaručených“ přírodních léčiv. Tito nezodpovědní včelaři nám všem hrozí tím, že si naše včely z jejich prázdných úlů přinesou roztoče.
Nebezpeční jsou také experimentátoři. Ti používají vyšší dávky léčiv, nechávají gabony ve včelstvech po většinu roku, léčí pěti a více zásahy varidolem. Experimentátoři ohrožují naše včelstva. Jejich činností vznikají rezistence, snižuje se účinnost léčiv. To souvisí s nízkou vzdělaností českých včelařů, na níž upozorňuje celá řada odborníků.
Berme vážně to, co nám říkají. Dodržujme to, co je u léčiv předepsáno. Pokud chceme experimentovat, tak jen se souhlasem odborníků a pod jejich vedením.

VČELÍ VOSK
Zbývá zmínit ještě jednu obvyklou listopadovou činnost: péči o vosk. Již obvykle koncem října zahajujeme jeho vyvařovaní a v listopadu jej dokončujeme.
Vosk je významným činitelem ve včelaření. Jeho potřeba na farmě je velká, ale může být i obchodovatelným zbožím. To ale musíme mít péči o vosk dotaženou do potřebné úrovně a oddělenou od běžných činností se včelstvy.

Petr TÁBORSKÝ

Včelí farma Lom