úterý 7. února 2017

SNÍDANĚ S ÚSTECKÝM HEJTMANEM

Agrární komora Most 3 ÚNORA 2017


Spolek přijal pozvání na snídani s ústeckým hejtmanem panem Oldřichem Bubeníčkem. Celá akce byla perfektně připravená, jak je to ostatně u organizátora zcela standartní. Byli pozváni zástupci zemědělských podniků a rodinných farem, aby pohovořili o svých podnicích a upozornili na problémy, které jim nezvýhodňují práci. Velká shoda platila u administrativní zátěže a zbytečného úřadování, které jim zabírá značnou část pracovní doby. Vesměs z jejich vystoupení vyzněla skutečná láska k práci v zemědělství, což se odráží i na jejich spokojenosti.
Bylo konstatováno, že velký problém zemědělců je jejich ministerstvo, které jim pozice neulehčuje. Vše je pod složitým úřadováním a vše má dlouhé řešení, až se ztratí původní záměr. Osobně jsem přesvědčen, že toto ministerstvo je z hlediska politického vlivu vždy obsazováno politicky slabými stranami, které doplňují rozhodující vliv hlavních politických partnerů.
Náš spolek poslal na jednání Jitku Kasalovou a mne jako tajemníka spolku. Při našem představování jsme zmínili ne zrovna perfektní dotování oboru včelařství. Je nám jasné, že to je snaha oboru pomoci, ale je silně pod vlivem ČSV a plně odpovídá jejich programu. Bohužel to vede k místním převčelení a problémům s tím spojených. Navrhli jsme, aby se dotace soustředily spíše na podporu osazení krajiny, kde včely nejsou, vzdělávací akce pro laickou veřejnost, podporu mládeži. Víme, že to není jednoduché.Jednotlivé příspěvky okomentoval hejtman Oldřich Bubeníček a přislíbil, že zemědělská politika bude vždy v jeho zájmu a bude se snažit pomoci, kde to bude možné. Ohodnotil kladně aktivitu OAK.
Přítomní se také zamýšleli nad významem místní složky AK a jednoznačně jsme došli k závěru, že okresní agrární komora Most je úspěšným organizátorem dění mezi zemědělci nejen Mostecka. Patřilo jim poděkování nás všech. Je to vše dáno hlavně osobností Lídy Holadové.
Celé dopoledne bylo velice pohodové, o dobrou náladu se navíc postarala ochutnávka regionálních potravin, která ke snídani patřila. Na stole nechyběl samozřejmě ani med. Navíc Jitka Kasalová připravila pro hosty jako dárek figurky z včelího vosku.

Petr Táborský, tajemník spolku