neděle 18. listopadu 2012

Listopad na malé farmě

V předposledním měsíci roku máme čas na to, abychom dohnali mezery v naší evidenci.

Hodnotíme a přepisujeme záznamy, které jsme si v průběhu sezony porůznu pořizovali na papírky, ve včelínech dokonce také na stěny úlů, a snažíme se jejich obsah přenést do hlavní evidence v počítači. Důležité je odhalit chyby, jež jsme udělali, abychom je už neopakovali, a ty se nestávaly zátěží pro naši činnost v další sezoně.

OPRAVY
V dílně nás stále čeká mnoho věcí připravených na opravu. Tyto práce nás zaměstnají až do konce března. Potom už zdravě znervózníme a přesuneme se blíže k úlům.
Protože opravárenská činnost nás provází střídavě se studiem odborné literatury po celé klidové období až do předjaří, budeme se v následujících vydáních E-zpravodaje cechu věnovat vybraným problémům včelaření.

PROTI VARROÁZE
V listopadu žijeme na včelí farmě zásahy proti roztoči Varroa destructor v souladu s veterinárním nařízením. Po letních zásazích gabony či formidolem nastupuje první zásah pomocí fumigace přípravkem Varidol. Jsme sice v období, kdy je pro včely nejdůležitější absolutní klid a včelař by měl kolem úlů chodit po špičkách, ale do příbytků včel přece jen již musí. Zásada stále platí, každý zásah znamená pro včely stres. Také naše léčení je pro ně stresem. Slyšíme to na hučení včel, rozpadá se zimní chomáč, dochází k vyšší spotřebě zásob. Včely, které spadnou na dno úlu, většinou hynou.
KONTROLA SPADU
Například letos v listopadu nebyl v úlech žádný plod. Na něj se odborníci odvolávají a zdůvodňují nutnost tří opakování potřebných preventivních zásahů. Samozřejmá je kontrola spadu roztočů.
Po prvním zásahu bylo na podložkách všech včelstev vidět roztoče. To potvrzuje účinnost zásahu a umožňuje nám to při dalším zásahu sledovat změny. Spady nepřevyšovaly obvyklý průměr.
Je bohužel mnoho chovatelů, kteří neléčí vůbec, anebo „léčí“ jen vlastním postupem za pomoci různých „zaručených“ přírodních léčiv. Tito nezodpovědní včelaři nám všem hrozí tím, že si naše včely z jejich prázdných úlů přinesou roztoče.
Nebezpeční jsou také experimentátoři. Ti používají vyšší dávky léčiv, nechávají gabony ve včelstvech po většinu roku, léčí pěti a více zásahy varidolem. Experimentátoři ohrožují naše včelstva. Jejich činností vznikají rezistence, snižuje se účinnost léčiv. To souvisí s nízkou vzdělaností českých včelařů, na níž upozorňuje celá řada odborníků.
Berme vážně to, co nám říkají. Dodržujme to, co je u léčiv předepsáno. Pokud chceme experimentovat, tak jen se souhlasem odborníků a pod jejich vedením.

VČELÍ VOSK
Zbývá zmínit ještě jednu obvyklou listopadovou činnost: péči o vosk. Již obvykle koncem října zahajujeme jeho vyvařovaní a v listopadu jej dokončujeme.
Vosk je významným činitelem ve včelaření. Jeho potřeba na farmě je velká, ale může být i obchodovatelným zbožím. To ale musíme mít péči o vosk dotaženou do potřebné úrovně a oddělenou od běžných činností se včelstvy.

Petr TÁBORSKÝ

Včelí farma Lom

pondělí 9. července 2012

Kalendárium. Červen a červenec na včelnici


Jakým heslem tyto měsíce označit? Snad nejlépe si pomůžeme pravidelným sloganem z doby minulé: „Boj o zrno!“, jen ho trochu pozměníme: „Začíná boj o med“.  Červen můžeme označit za počátek včelařových žní, i když vývoj počasí stále více posouvá dobu medobraní na dřívější dobu, u nás jsme začali s prvním vytáčením 24 května a med měl 18% vody při vytáčení. Bohužel již od měsíce května je v našem regionu, jako v mnoha jiných, abnormální sucho a tak dochází k podstatnému omezení snůšky.  Rostliny mají omezeně nektaru, jen těžko bude tento deficit vyrovnán. Včelstva jsou silná a tak musíme maximum úsilí věnovat  zabránění nežádoucích rojů.

Každá farma má vypracovaný svůj systém. Vše záleží na používaných úlech, prostředí, ve kterém včelaří, na termínech, kdy u nich vrcholí rozvoj. Dalším limitem jsou matky, zda máme dostatek matek ve správný čas a do toho se přidá vytáčení medu na řepkách, převoz k akátům. Každý určitě vyjmenuje celý seznam neodkladných úkolů, které už měly být provedeny. Poučením pro zájemce o farmaření by mělo být hlavně to, že metodiku na své farmě nemůže sestavit z žádné sebelepší příručky, ale jen z pozorování včel a zapisováním všech podstatných změn ve včelstvech. Teprve vlastní poznatky v konfrontaci s odbornou literaturou vytvoří předpoklad pro sestavení vlastní metodiky pro konkrétní chov. V červenci musíme potom vyřešit ještě jeden problém, zvolit preventivní péči proti roztoči varroa destruktor a skloubit tuto činnost s dotáčkami medu.

V našem kalendáriu chceme v každém článku otevřít jeden z problémů doby a tak si otevřít možnost nepsat vždy v dalších tématech v daném období stejné myšlenky. Dnes to tedy bude vkládání mřížky do včelstev. Názory na tuto práci se různí, ostatně jako ve všech zásazích do včelstev. Já si nedovedu představit velký provoz při hospodaření bez mateří mřížky.

Máme zavedený systém, nebo chcete-li metodiku, kdy převážně vkládáme mřížku při třech nástavcích nad druhé plodiště v době intenzivní snůšky. Matka ve většině případů hospodaří ve dvou spodních nástavcích, přesto provedeme jednu kontrolu za 4 až 5 dní. Prohlédneme prostřední rámky v medníku, zda tam nejsou vajíčka. Pokud ano, musíme najít a chytit matku a přemístit ji do určeného prostoru. Pouštíme ji česnem do spodního nástavku. Manipulaci s mřížkou provádíme ještě jednou. Asi v polovině července přesuneme mřížku o jeden nástavek níže, při odstranění medníků. Matku, pokud tam není, přesuneme do spodního nástavku. Ke konci července klesá plocha plodu dost razantně a pro nás je lepší, když máme plně zaplodované spodní plodiště a v horním plodišti necháme vyběhnout plod. Volné místo včely zaplní medem z pozdní snůšky a my jsme si zjednodušili práce při jeho odebírání. Nemusíme převěšovat plod, zkrátí se doba manipulace se včelstvy v době, kdy jsou již více nervózní, hrozí loupeže, bývají více agresivní.


Na závěr ještě malá připomínka k medobraní. V dnešní době už by nemělo docházet k vytáčení medu v nevyčištěném kozím chlívku na muzeálních medometech a se středověkými nástroji. Tam, kde jsou medárny budované podle nařízení HACAP (naše medárna k nim patří), je vše dané, ale i u provizorně připravených medáren je třeba dodržovat hygienická pravidla. Při možnostech dotačních titulů by měly být vybaveny kvalitními nástroji z nerezového materiálu vhodných pro tuto práci. Důležitá je teplota při vytáčení medu i za cenu přitápění. Po vzoru medárny Jana Kolomého jsme navíc zavedli odčerpávání nadměrné vzdušné vlhkosti.
Už jen obligátní věta. Zase jsme nestihli vše, co jsme původně naplánovali, opět nám chybí několik dní v každém z hodnocených měsíců.

pátek 13. dubna 2012

Duben na farmě


Měsíc duben patří z hlediska včelího společenství k těm vysoce aktivním obdobím roku.

• Včelstvo ploduje stále intenzivněji a dochází ke střídání generací. Definitivně odchází zimní včely – a to bývá kritickým obdobím. Ve včelstvu se na druhé straně líhne stále více mladušek, včely vylíhnuté z jednoho plástu obsednou plásty tři. To nám velí připravit pro ně více místa.
• V této době se objevuje i stavební pud – a to je čas na vkládání stavebních rámků a mezistěn. Na snůškově bohatších stanovištích dochází k rychlému zaplnění horního nástavku.

PROHAZOVAT, NEBO NE?
Na naší včelí farmě přistupujeme k prohazování nástavků. Prohazovat, či neprohazovat? To je mezi včelaři často diskutovaná otázka.
Pokusy jsme si ověřili, že v našich podmínkách je to přínosné – jednak z hlediska rozvoje (o tom nás pokusy přesvědčily), jednak z hlediska zdravotního. Na farmě používáme tenkostěnné úly a ve spodním nástavku vždy najdeme plásty, které je nutno vyřadit.
Prohození nástavků se v našich podmínkách pozitivně projevuje i v potlačování rojové nálady.
Dalším kladem je to, že ve spodním nástavku najdeme kromě poškozených plástů i plásty bez zásob. Všechny tyto plásty nahradíme mezistěnami.
V době prohazování nástavků je také čas na rozšíření včelstev, která jsme zimovali v jednom nástavku (rozšířené oddělky atp.).

NAPAJEDLO
Duben je také vhodným měsícem ke zprovoznění napajedla. Tato zásada platí především pro zájmové chovatele včel. Nedokážu si představit, že na farmách, zvláště pak těch velkých, bychom našli čas, který bychom věnovali zřizování napajedel. Včely ale nemohou bez vody být. Proto se snažíme alespoň o to, abychom stanoviště včelstev situovali do míst, kde se v blízkosti nachází zdroj vody.

VČELÍ PASTVA
V našich podmínkách je výhodou velké množství jív a olší. Oba druhy stromů jsou prostřídány planými třešněmi. V letošním roce jsme při prohlídce našli stavbu srdíček vosku již 25. března. Ve včelstvu v té době už bylo dost velké množství čerstvého nektaru.

ROZŠIŘOVÁNÍ VČELSTEV
Kdy zahájit rozšiřování včelstev? To závisí na místu stanoviště. Velice krásně to vyjádřil jeden moudrý včelař: „15. dubna je to brzy a 16. dubna už pozdě.“ Faktem ovšem zůstává, že chyby včelaře z tohoto – pro včely hektického – období se určitě projeví ve výnosech celé sezony.
Ukázka ze Zpravodaje Cechu. Aktuální číslo si můžete stáhnout na:www.apiscech.cz
Petr TÁBORSKÝ