neděle 6. dubna 2014

Na březnovém klubu


Klub měl v březnu hlavní téma - jak zabránit rojové náladě ve včelstvech. Přesto, že jsme se shodli, že zázraky se nedějí, bylo možné vyslechnout řadu nápadů, jak se jim snažíme co nejvíce rojení ztížit. Poprvé jsme začali přemýšlet i o tom, kde konat příští setkání klubu. Prostory nám začínají být malé. Tradičně si posluchači ze setkání odnesli „kalendárium“ prací ve včelstvech na příští měsíc, které společně tvoříme. Najdete ho v příloze.

Příští klub (25. 4. 2014) bude věnován chovu matek. Samozřejmostí budou praktické ukázky.