sobota 22. dubna 2017

VYSOKÉ ZTRÁTY V CHOVECH


Naši krajinu postihla nepříznivá situace chovu včel     Souhra přírodních jevů, podzimní včelí pastvy a po letech opravdové zimy způsobily chovům v našem regionu značné problémy. Začalo to loňského roku na podzim, kdy se objevila medovicová snůška po vylíhnutí zimních včel a pokračovala dost dlouho na to, aby způsobila problémy. Signály se objevovaly již v průběhu pozdního léta, ale hlavní úder přišel až v průběhu včelařského podzimu.   K tomu se připojila následná dlouho trvající zima bez proletových dnů a malér byl tu. Horní nástavky byly plné melicitozního medu, včely bez možnosti proletů, silně upracované a dále není potřeba víc vysvětlovat. Při prvních jarních proletech jsme mohli už jen počítat ztráty. Včely byly doslova přilepené na zbytcích  hustých medovicových zásobách. Ztráty u včelařů byly až 50% a mnozí byli zcela bez včel. To ale nestačilo. Jaro začalo brzy a prudce a do toho přišlo silné ochlazení, deště a dokonce sníh. Výsledek: přišli jsme o nejdůležitější snůšku – jarní. Aby toho nebylo málo, v okrese Most bylo na jaře vyhlášeno ochranné pásmo moru (nebo raději hniloby) včelího plodu.  

Znovu se potvrdila slova našeho přítele ing. Tibora Jókaye, že ve včelaření není nic jednoduchého a často nastane situace, na kterou nejsme připraveni a která může ohrozit celé naše chovy.

Přesto věřím, že postupně spolu s nezdolností včel, své chovy zase obnovíme a přivedeme na úroveň, která dělá včelaření tak pěkným.


Petr Táborský

neděle 9. dubna 2017

SETKÁNÍ SPOLKU BŘEZEN

Hlavní kurz - protirojová opatřeníPravidelná setkání spolku jsou vždy oživena kurzem, zaměřeným na aktuální dění ve včelstvech. Tentokráte jsme se zaměřili na to, jak zamezit rojení včelstev. To je v době, kdy se smažíme chovat silná a vyrovnaná včelstva, nelehký úkol. Proto hned v úvodu zazněla základní hesla:

Kouzlo, nápomocné k zabránění rojení ještě nikdo nevynalezl – a pravděpodobně ani nikdy nenajde. Proto si každý včelař musí najít své „nejlepší řešení“.
Kdy zasáhnout včas?
Včera bylo brzy, zítra je pozdě.

Moderní včelaření nám stanoví úkoly, které sice není lehké provést, ale když se nám to povede, je celý náš záměr ohrožen přirozeným pudem včel. Tím je jejich schopnost, která jim umožnila tak dlouhé přežití, a to je rozvoj formou rojení. Jaké hlavní úkoly že to máme provádět?
·         Bezpečně a úspěšně přezimovat včely
·         Na jaře je rychle přivést do síly
·         Dopravit je k nektaru
·         Chovat nerojivá včelstva
·         Zvládnout jejich rojivost a mít připraven dostatek skladových nádob na med
Jak to vlastně vypadá ve včelstvu v době, kdy  rozhoduje o svém přirozeném pudu?
·         Včely nejprve nutí matku hojným krmením, aby zuřivě kladla
·         Vznikají velké plochy otevřeného plodu, což pro nás může být signál, že se něco děje
·         Když je vše zakladeno, založí mateří misky a tady už je pozdě bycha honit
·         Jakmile jsou misky zakladeny, začíná včelstvo lenošit, přestane vyletovat za snůškou, „válí“ se česně a jen čeká na povel k rojení
Včelstvo, které se rojí, přidělává práci a co je hlavní, připraví nás o výnosy, což je vlastně hlavní cíl našeho snažení. Jaké máme zbraně k obraně?
·         Asi nejdůležitější je věnovat pozornost dědičným vlohám a vybírat k chovu jen nerojivé kmeny
·         Nechat ve včelstvu pouze mladé, maximálně dvouleté matky
·         Přidávat dostatek kvalitních mezistěn k využití stavebního pudu
·         Uměle odrojovat včelstva pomocí oddělků
·         Včas rozšiřovat a včas odebírat zásoby (prováděcí heslo máte na začátku článku)

Pak tu je ještě jeden problém, který nás může překvapit. Říkáme mu „rojivé roky“. Přichází bez varování a jsou těžko zvladatelné. Možná je to i obrana včel proti naši snaze odebrat jim tuto vrozenou vlastnost.
Co říci nakonec? Roj je vlastně silné včelstvo pro příští sezonu.