neděle 26. června 2011

Vosk – významná složka včelaření

Konečně dochází k tomu, že včelaři pochopili význam nového díla ve včelstvech. To znamená, že skutečně začali s obnovou pláství a tím mimo jiné zahájili prevenci proti nemocem. Literatura tvrdí, že ročně by se mělo obnovit minimálně 5 plástů vložením kvalitních mezistěn za tmavé či poškozené dílo. Dalším kladem je rovněž protirojové opatření rozdělením plodu. Tolik dobrá zpráva. Bohužel má to ještě druhou stranu a to je nechuť těžit vosk ze včelstva.


Již druhým rokem zjišťujeme stoupající trend nákupu mezistěn bez toho, aby se protihodnotou měnily za vosk. Heslo „včely si na to vydělají, tak proč se namáhat“ může platit jen určitou dobu. Je nesporné, že včelařů sice ubývá, ale stále více se objevují včelaři s více jak 40 včelstvy a tady je potřeba na začátku větší množství mezistěn. Již nyní se projevuje nedostatek surového vosku a tak se často stává, že na prodejně nemáme mezistěny. Nejvíce nás to mrzí, když přijede včelař, který poctivě zpracovává vosk a chce výměnu a my mu nemůžeme vyhovět. Z toho důvodu je vhodnější domluvit se předem telefonem. Celá tato situace vede k tomu, že jako ostatní musíme přistoupit ke zvýšení prodejní cena mezistěn na 180 až 200 Kč za 1 kilogram, podle okolností. Cena poplatku za výměnu proti čisté váze vosku zůstává stále stejná, 27 Kč/1 kg. Umožňujeme rovněž uhradit cenu za výrobu voskem. Jsme připraveni činit výjimky pro začínající včelaře.

Od letošního roku jsou do dotačních programů zařazeny i pomůcky pro těžení vosku, od slunečního tavidla až po komplety na vyvařování vosku. Jednoduché sluneční tavidlo na vosk zajistí kompletní spotřebu mezistěn u včelaření do 20 - 40 včelstev. Potřeba výroby vosku je včele daná i to je třeba využít v chovu.