pátek 31. května 2013

Květen na farmě


Květen můžeme s klidným svědomím zařadit mezi měsíce s největší aktivitou včel. Obě plodiště už jsou plné včel, mladušky mají aktivní voskové žlázy a potřebují stavět. Objevují se počátky rojových nálad. Matka denně klade až 2 000 vajíček, to znamená, že se bude líhnout denně stejný počet včel.

CHOV VLASTNÍCH MATEK
Moderní včelaření již zavrhlo roje jako jediný způsob rozmnožování včelstev a snaží se dělat vše pro to, aby se jim zamezilo. Vede k tomu mimo jiné i šlechtění včely. To jsme u další důležité činnost – a tou je chov vlastních matek. Je samozřejmé, že chov potřebuje kvalitní matky a že je nakupuje od ověřených chovů, ale každý chov od dvaceti včelstev by měl mimo to vychovávat pro svou potřebu vlastní matky.


PROTIROJOVÁ OPATŘENÍ
Co tedy uděláme my, včelaři? Předně v květnu dokončujeme záměny nástavků plodiště, zmínili jsme se o tom v minulém čísle zpravodaje.
Druhou protirojovou aktivitou je rozšiřování plodiště, na řadu přicházejí mezistěny. Kde je to nutné, dochází k rozšíření o celé nástavky. K tomu slouží vytříděné kvalitní souše uskladněné po vytočení v chladném skladu. Stálé dilema května je kdy nasadit medníky. Předčasně vypuštěné včelstvo do medníku pokazilo mnohé slibně se vyvíjející včelstvo. S tím se setká určitě každý včelař, hlavně je zapotřebí se z toho poučit.

KVALITNÍ KURZ
Květen je rovněž měsícem, kdy začínáme s chovem matek. Pro případ, že jsme se rozhodli chovat matky sami, je vhodné navštívit nějaký kvalitní kurz chovu matek. Je jich nyní již dostatek. Kvalitní kurz vždy najdete ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole u Libčic nad Vltavou. Osobně tam rád zavítám i nyní, když už mám chov snad zvládnutý. V Dole se vždy dá přiučit něčemu novému, setkat se s včelaři, poslechnout si jejich názory.


SILNÁ VČELSTVA PO CELÝ ROK
Jako vhodný tip pro toto pokračování Kalendária jsem si vybral zkrácenou ukázku z knihy Henricha Gritsche nazvanou Silná včelstva po celý rok.
V úvodu první kapitoly k chovu matek autor vysvětluje nutnost výběru chovného včelstva a i to, jaké podmínky výběru jsou.
Námi vybrané chovné včelstvo rozdělíme mřížkou a tím bezproblémově můžeme oddělit matku, která i s nástavkem zakládá nové chovné včelstvo.
Do připraveného chovného včelstva přijde mezistěna k vybití stavebního pudu. Ze včelstva s matkou do něj dále přisypeme včely ze tří plodových plástů, tím se vytváří přetlak kojiček.
Další krok je přenesení čerstvě zakladeného plástu. Pud vede včely k budování matečníků. Druhý den plást vyjmeme a z něho přelarvíme série jednodenních larviček, které přímo plavou v mateří kašičce. Po dvou dnech kontrolujeme přijaté matečníky.
Tuto metodu jsem vyzkoušel, je skutečně efektivní, jen nesmíme zapomenout v případě přerušení snůšky okamžitě přikrmovat.
O způsobu přidávání a využití matek si povíme příště. Zase zjišťuji, že květen má málo dní pro splnění všech potřebných zásahů ve včelstvech.

Petr TÁBORSKÝ