pátek 6. května 2016

Kurz Spolku Krušnohorských Včelařů – Chov matek I

27. dubna 2016 jsme při spolkovém kurzu zahájili seriál vědomostních přednášek k chovu matek. Na programu byly dvě základní přednášky na téma metodik chovu. Kompletní shrnutí problematiky připravil Josef Křapka a bylo doplněno metodikou, používanou u nás. Součástí přednášek jsou i materiály, které mají účastnici k dispozici pro vlastní studium a testy na chovech. Jsou připraveny i praktické ukázky na farmě Petra Emingera.

Z dostupných materiálů budou sestavovány i metodické listy, kde budeme uvádět podrobnější popis k jednotlivým bodům metodik. 

Dnes tedy první díl:
Chovné včelstvo a jeho výběr
Cíleným chovem sledujeme hlavně:
1.       Udržet a rozmnožovat včelstva přizpůsobená přírodním podmínkám a našemu prostředí
2.       Zlepšování jejich užitných vlastností
3.       Odchovat kvalitní matky podle vyzkoušených metodik a praktik
4.       Vyšlechtit včelu s užitkovými vlastnostmi přizpůsobenými našim potřebám
5.       Vyšlechtit včelu s vlastnostmi podporujícími boj proti nemocem včel (čistící pud, zvýšená odolnost)
6.       Vyšlechtit trubce, kteří splňují cílené vlastnosti, které chceme dosáhnout v celém včelstvu
7.       Zabezpečit spáření matky s vybranými trubci
8.       Umět využít vychovanou matku

Vlastnosti včelstev přizpůsobené místním podmínkám
Včela na rozdíl od ostatních domácích zvířat je mnohem více ovlivněna podnebím a složením přírody. Včelstva, která se umí přizpůsobit prostředí, ve kterém žijí, patří k těm nejkvalitnějším. 

Jakými vlastnostmi se mají vyznačovat:
1.       Mají vysoké a vyrovnané medné výnosy (dědičná vlastnost po matce)
2.       Jejich rozvoj je přizpůsobený podmínkám v místě chovu
3.       Dokonale využívají zdroje hlavních nektarodárných rostlin
4.       Jsou nerojivá
5.       Vykazuji dobré hospodaření se zásobami
6.       Dobře přezimují i za velmi nepříznivých podmínek, jsou otužilá
7.       Jsou shodná v morfologických znacích (zabarveni)
8.       Jsou nebodavá
9.       Sedí pokojně na plástech vyndaných mimo úl, neopouštějí plod
Proč potřebujeme každoročně matky?
1.       Na výměnu starých matek (matka by měla být ve včelstvu maximálně tři roky), při intenzivním kočování jen dva roky
2.       Při rozšiřování stavu chovu
3.       Pro výměnu v nevhodných včelstvech (bodavá, jdou špatně do rozvoje, podprůměrný výnos)
4.       Vytváření rezervních včelstev, chov by měl mít k dispozici asi 20% rezervních včelstev na stav
5.       Obchodní činnost, vylepšení ekonomiky chovu
Plemena včelstev, která mají nějaký vztah k našim chovům.
Při tak velkém rozšíření včely není možné, aby daný druh zůstal jednotný. Při vytváření plemen měly rozhodující význam především zeměpisné podmínky, snůšky, povětrnostní vlivy. Základní dělení má tři druhy – včela evropská, včela asijská a včela africká. Nebudeme se zabývat podrobným popisem jednotlivých plemen, ani latinskými názvy a znaky. Je potřeba si ale uvědomit, že při současných možnostech, masovém včelaření a ukázněnosti chovatelů je možné, že bude docházet k zavlečení různých plemen i na naše území. Zatím u nás nejdete:
Včela kraňská – tělo je světlejší barvy, je zařazena mezi mírně rojivé, má být pokojná, vyznačuje se časným rozvojem
Včela tmavá – nazývaná také středoevropská, německá, česká hnědá aj.; je to poměrně velká včela, matky mají skoro černou barvu, dělnice nemají světlé pásy. Je přizpůsobena drsnějšímu podnebí, je mírná, nerojivá
Včela italská – taky vlašská, má jasně žluté kroužky, celkově mírná a klidná při manipulaci, tvrdí se o ni, že je jedinečná pro tvorbu  plástečkového medu, dobře staví, má sklon k loupeži
Včela kavkazská – známe několik variant, je velice mírná a klidná při manipulaci, je podobná včele kraňské, málo se rojí, je zvláště hodnotná při sběru nektaru, hůře snáší medovici na zimování, má vyšší produkci propolisu
Způsoby výběru chovatelského materiálu
Negativní výběr – vyřazujeme všechny jedince, kteří nesplňují naše požadavky, nejčastěji tak činíme výměnou matek, další způsob je chov bez trubců (méně časté)
Pozitivní výběr – realizujeme jej záměrným chovem matek z vynikajících včelstev kontrolovaným pářením matek

Z materiálu kurzu připravil Petr Táborský