středa 5. října 2016

Výjezdní seminář spolku

Spolek pořádal seminář na farmě Jana Kolomého v Jeseníkách.  Zpět jsme odvezli velké množství inspirací pro náš další včelařský rok. První článek najdete ZDE, Dálší informace budou následovat.

neděle 14. srpna 2016

Prezentace spolku k chovu matek

Představujeme vám další z prezentací Spolku Krušnohorských Včelařů. Členy spolku se můžete stát jednoduše. Stačí navštívit pravidelná setkání, které se konají vždy poslední pátek v měsíci od 16:00 hodin na Včelařském centru Lom. Nebo stačí požádá o zasílání pravidelných informací o spolku.
Prezentaci najedete ZDE


středa 3. srpna 2016

Zapomenutá metoda přidání matky


   Přidání matky do včelstva není jednoduchá záležitost, to ví každý, kdo se o to pokoušel. Je to problém, který se projevuje již od doby, kdy člověk začal včelařit a snažil se ovlivňovat chov včel. Ve staré literatuře v metodikách chovů nacházíme od samého začátku jejich zveřejňování názor, že výměna matek je prvořadý úkol při selekci včel. Nevyhneme se mu nikdy, pokud chceme cíleně chovat včely podle našich představ. Právě nezdařené pokusy přidání zušlechtěné matky vede mnoho včelařů k tomu, že tuto cestu k vlastní škodě opustí.

   Ze starých metodik byla v časopisu Včelařství (již před mnoha lety) zveřejněna zpráva o metodice přidání matky pomocí umělého matečníku. Jako autor tohoto článku je podepsán přítel Jiří Vyhnánek, který dlouhodobě tuto metodiku úspěšně využíval. Celá metodika je shodná s publikovanými metodikami staré včelařské literatury.


 Jedná se o přidání kladoucí matky pomocí umělého matečníku. Tady je postup:

  •              Osiříme včelstvo a v místě kde budou pravděpodobně stavět náhradní matečníky, si připravíme otvor pro umělý matečník mezi mednými věnci. Mezera mezi rámky zůstává stejná, rámek si označíme
  •        Po šesti dnech přidáme matku v umělém matečníku, bez ohledu na to, zda tam včely staví nové matečníky
  •        Matečník si vyrobíme z mezistěny natočením na kulatý předmět velikosti tužky, délka cca 10 - 15 cm. Vsuneme do ni kuličku medocukrového těsta (není nutné), ve vrchní části připravíme 4- 5 vzdušných otvorů propíchnutím, nahoře uzavřeme
  •        Do matečníku vložíme matku, je to otázka cviku, literatura doporučuje provádět na skle okna. Matečník uzavřeme, když je matka u vzdušných otvorů (lez vidět proti světlu)
  •       Vložíme na předem připravené místo v cílovém včelstvu
         Autor uvádí 100% úspěšnost tohoto postupu. Celý postup má několik výhod. Jednak je pro včelstva zdánlivě přirozenou obnovou matek. Odpadá mnoho dalších úkonů obvyklých u jiných metodik, zejména kontroly na stav matečníků a nálad pro přijetí. Další výhodou je, že matky nemusí být dlouho vězněny, brzy opouštějí umělý matečník (průměrně za dvě hodiny od vložení). Včely tyto matky přijímají i přes to, že už narážejí, nebo mají vlastní matečníky.
       

         Pokud jste s touto metodikou někdy pracovali, dejte vědět ostatním, jak to dopadlo.
              
sobota 18. června 2016

Noviny Spolku Krušnohorských Včelařů

V Lomu již s konečnou platností vznikl Spolek Krušnohorských Včelařů. Povýšil se tak původní klub na spolek, což mu umožňuje možnost podpory města, ale také zlevnit nákladné kurzy, které spolek pravidelně pořádal dosud bez státní dotace.

Spolek mimo jiné začal vydávat elektronické noviny ZDE  si můžete stáhnout jednotlivá čísla novin. Můžete se také přihlásit k pravidelnému odběru na adrese apiscech@gmail.com

Již je k dispozici červencové vydání.


pátek 6. května 2016

Kurz Spolku Krušnohorských Včelařů – Chov matek I

27. dubna 2016 jsme při spolkovém kurzu zahájili seriál vědomostních přednášek k chovu matek. Na programu byly dvě základní přednášky na téma metodik chovu. Kompletní shrnutí problematiky připravil Josef Křapka a bylo doplněno metodikou, používanou u nás. Součástí přednášek jsou i materiály, které mají účastnici k dispozici pro vlastní studium a testy na chovech. Jsou připraveny i praktické ukázky na farmě Petra Emingera.

Z dostupných materiálů budou sestavovány i metodické listy, kde budeme uvádět podrobnější popis k jednotlivým bodům metodik. 

Dnes tedy první díl:
Chovné včelstvo a jeho výběr
Cíleným chovem sledujeme hlavně:
1.       Udržet a rozmnožovat včelstva přizpůsobená přírodním podmínkám a našemu prostředí
2.       Zlepšování jejich užitných vlastností
3.       Odchovat kvalitní matky podle vyzkoušených metodik a praktik
4.       Vyšlechtit včelu s užitkovými vlastnostmi přizpůsobenými našim potřebám
5.       Vyšlechtit včelu s vlastnostmi podporujícími boj proti nemocem včel (čistící pud, zvýšená odolnost)
6.       Vyšlechtit trubce, kteří splňují cílené vlastnosti, které chceme dosáhnout v celém včelstvu
7.       Zabezpečit spáření matky s vybranými trubci
8.       Umět využít vychovanou matku

Vlastnosti včelstev přizpůsobené místním podmínkám
Včela na rozdíl od ostatních domácích zvířat je mnohem více ovlivněna podnebím a složením přírody. Včelstva, která se umí přizpůsobit prostředí, ve kterém žijí, patří k těm nejkvalitnějším. 

Jakými vlastnostmi se mají vyznačovat:
1.       Mají vysoké a vyrovnané medné výnosy (dědičná vlastnost po matce)
2.       Jejich rozvoj je přizpůsobený podmínkám v místě chovu
3.       Dokonale využívají zdroje hlavních nektarodárných rostlin
4.       Jsou nerojivá
5.       Vykazuji dobré hospodaření se zásobami
6.       Dobře přezimují i za velmi nepříznivých podmínek, jsou otužilá
7.       Jsou shodná v morfologických znacích (zabarveni)
8.       Jsou nebodavá
9.       Sedí pokojně na plástech vyndaných mimo úl, neopouštějí plod
Proč potřebujeme každoročně matky?
1.       Na výměnu starých matek (matka by měla být ve včelstvu maximálně tři roky), při intenzivním kočování jen dva roky
2.       Při rozšiřování stavu chovu
3.       Pro výměnu v nevhodných včelstvech (bodavá, jdou špatně do rozvoje, podprůměrný výnos)
4.       Vytváření rezervních včelstev, chov by měl mít k dispozici asi 20% rezervních včelstev na stav
5.       Obchodní činnost, vylepšení ekonomiky chovu
Plemena včelstev, která mají nějaký vztah k našim chovům.
Při tak velkém rozšíření včely není možné, aby daný druh zůstal jednotný. Při vytváření plemen měly rozhodující význam především zeměpisné podmínky, snůšky, povětrnostní vlivy. Základní dělení má tři druhy – včela evropská, včela asijská a včela africká. Nebudeme se zabývat podrobným popisem jednotlivých plemen, ani latinskými názvy a znaky. Je potřeba si ale uvědomit, že při současných možnostech, masovém včelaření a ukázněnosti chovatelů je možné, že bude docházet k zavlečení různých plemen i na naše území. Zatím u nás nejdete:
Včela kraňská – tělo je světlejší barvy, je zařazena mezi mírně rojivé, má být pokojná, vyznačuje se časným rozvojem
Včela tmavá – nazývaná také středoevropská, německá, česká hnědá aj.; je to poměrně velká včela, matky mají skoro černou barvu, dělnice nemají světlé pásy. Je přizpůsobena drsnějšímu podnebí, je mírná, nerojivá
Včela italská – taky vlašská, má jasně žluté kroužky, celkově mírná a klidná při manipulaci, tvrdí se o ni, že je jedinečná pro tvorbu  plástečkového medu, dobře staví, má sklon k loupeži
Včela kavkazská – známe několik variant, je velice mírná a klidná při manipulaci, je podobná včele kraňské, málo se rojí, je zvláště hodnotná při sběru nektaru, hůře snáší medovici na zimování, má vyšší produkci propolisu
Způsoby výběru chovatelského materiálu
Negativní výběr – vyřazujeme všechny jedince, kteří nesplňují naše požadavky, nejčastěji tak činíme výměnou matek, další způsob je chov bez trubců (méně časté)
Pozitivní výběr – realizujeme jej záměrným chovem matek z vynikajících včelstev kontrolovaným pářením matek

Z materiálu kurzu připravil Petr Táborský

pátek 22. dubna 2016

Klub se připravuje na založení spolku

Pro zlepšení činnosti se klub včelařů Lom chce stát registrovaným spolkem. Zatím je vše ve stadiu tvorby. Je již vybrán název: KLUB KRUŠNOHORSKÝCH VČELAŘŮ.

Pokud se chcete zapojit do přípravy a nebo máte zájem o členství, stačí se přihlásit na adrese: apiscech@gmail.com.

Součástí klubové činnosti budou i klubové elektronické noviny.

Ukázka ZDEpondělí 28. března 2016

Včelařské předjaří

Určitě patří mezi období, na které se včelaři těší. Potvrdili to účastnici Klubu včelařů Lom. Ten pořádal další setkání.Vedle klasických prezentací jako: Chyby včelaře_ZDE a nebo:Kalendárium_ZDE , se probírala obnova populární akce "Medové Vánoce". Snad to vyjde.

Padaly také návrhy na založení oficiálního spolku, o tom ale někdy příště.

Další setkání klubu se uskuteční na Včelařském centru Lom dne 29. dubna 2016 od 16:00 hodin. Hlavním motivem prezentací bude chov matek a metodiky k tématu.


čtvrtek 3. března 2016

Poslední Zpravodaj profesionálů

Vyšel nový zpravodaj profesionálů - únor 2016  ZDE

Spolek profesionálu zveřejňuje svůj pohled na současnost včelařského farmaření

neděle 31. ledna 2016

Klub včelařů

Klub přátel včel zahájil letošní rok.
Poslední pátek v lednu se sešli přátelé Včelařského klubu Lom. Téma dne byla situace ve včelařství zaviněná krizi v největším spolku – ČSV. Bylo konstatováno, že svaz je hlavním viníkem kauzy Včelpo a že poškodil své členy a nejen je. Všeobecně je zaznamenán pokles zájmu o med. Znovu byla otevřena otázka, zda není vhodný čas znovu přemýšlet o založení vlastního spolku. Podmínky, díky klubu, kde se pravidelně schází kolem 20 – 30 včelařů téměř každý měsíc, jsou pro to dobré. Navíc je pro spolkovou činnost i kvalitní zázemí.
Mimo toto důležité téma jsme se zabývali včelařskou literaturou. Namísto „kalendária“, které dávalo úvod každé prezentaci, jsme v letošním roce začali cyklus čerpání moudrostí od Maxe Kuntzsche a z jeho Včelařských otázek. Další prezentace se zabývala agresivitou včel a tím, co k ní vede. (Tuto prezentaci najdete v příloze na odkazu, stejně jako Včelařské otázky).
Zajímavou přednášku si připravil přítel Sládeček. Zpracoval téma ze života včelstva. Vycházel z odborných včelařských překladů – téma matky.

Pokud máte zájem náš diskusní klub navštívit, tak se scházíme vždy poslední pátek v měsíci. Plán zaměření na letošní rok vám na požádání zašleme.

Prezentace jsou ZDE

Další ZDE