sobota 22. dubna 2017

VYSOKÉ ZTRÁTY V CHOVECH


Naši krajinu postihla nepříznivá situace chovu včel     Souhra přírodních jevů, podzimní včelí pastvy a po letech opravdové zimy způsobily chovům v našem regionu značné problémy. Začalo to loňského roku na podzim, kdy se objevila medovicová snůška po vylíhnutí zimních včel a pokračovala dost dlouho na to, aby způsobila problémy. Signály se objevovaly již v průběhu pozdního léta, ale hlavní úder přišel až v průběhu včelařského podzimu.   K tomu se připojila následná dlouho trvající zima bez proletových dnů a malér byl tu. Horní nástavky byly plné melicitozního medu, včely bez možnosti proletů, silně upracované a dále není potřeba víc vysvětlovat. Při prvních jarních proletech jsme mohli už jen počítat ztráty. Včely byly doslova přilepené na zbytcích  hustých medovicových zásobách. Ztráty u včelařů byly až 50% a mnozí byli zcela bez včel. To ale nestačilo. Jaro začalo brzy a prudce a do toho přišlo silné ochlazení, deště a dokonce sníh. Výsledek: přišli jsme o nejdůležitější snůšku – jarní. Aby toho nebylo málo, v okrese Most bylo na jaře vyhlášeno ochranné pásmo moru (nebo raději hniloby) včelího plodu.  

Znovu se potvrdila slova našeho přítele ing. Tibora Jókaye, že ve včelaření není nic jednoduchého a často nastane situace, na kterou nejsme připraveni a která může ohrozit celé naše chovy.

Přesto věřím, že postupně spolu s nezdolností včel, své chovy zase obnovíme a přivedeme na úroveň, která dělá včelaření tak pěkným.


Petr Táborský

úterý 7. února 2017

SNÍDANĚ S ÚSTECKÝM HEJTMANEM

Agrární komora Most 3 ÚNORA 2017


Spolek přijal pozvání na snídani s ústeckým hejtmanem panem Oldřichem Bubeníčkem. Celá akce byla perfektně připravená, jak je to ostatně u organizátora zcela standartní. Byli pozváni zástupci zemědělských podniků a rodinných farem, aby pohovořili o svých podnicích a upozornili na problémy, které jim nezvýhodňují práci. Velká shoda platila u administrativní zátěže a zbytečného úřadování, které jim zabírá značnou část pracovní doby. Vesměs z jejich vystoupení vyzněla skutečná láska k práci v zemědělství, což se odráží i na jejich spokojenosti.
Bylo konstatováno, že velký problém zemědělců je jejich ministerstvo, které jim pozice neulehčuje. Vše je pod složitým úřadováním a vše má dlouhé řešení, až se ztratí původní záměr. Osobně jsem přesvědčen, že toto ministerstvo je z hlediska politického vlivu vždy obsazováno politicky slabými stranami, které doplňují rozhodující vliv hlavních politických partnerů.
Náš spolek poslal na jednání Jitku Kasalovou a mne jako tajemníka spolku. Při našem představování jsme zmínili ne zrovna perfektní dotování oboru včelařství. Je nám jasné, že to je snaha oboru pomoci, ale je silně pod vlivem ČSV a plně odpovídá jejich programu. Bohužel to vede k místním převčelení a problémům s tím spojených. Navrhli jsme, aby se dotace soustředily spíše na podporu osazení krajiny, kde včely nejsou, vzdělávací akce pro laickou veřejnost, podporu mládeži. Víme, že to není jednoduché.Jednotlivé příspěvky okomentoval hejtman Oldřich Bubeníček a přislíbil, že zemědělská politika bude vždy v jeho zájmu a bude se snažit pomoci, kde to bude možné. Ohodnotil kladně aktivitu OAK.
Přítomní se také zamýšleli nad významem místní složky AK a jednoznačně jsme došli k závěru, že okresní agrární komora Most je úspěšným organizátorem dění mezi zemědělci nejen Mostecka. Patřilo jim poděkování nás všech. Je to vše dáno hlavně osobností Lídy Holadové.
Celé dopoledne bylo velice pohodové, o dobrou náladu se navíc postarala ochutnávka regionálních potravin, která ke snídani patřila. Na stole nechyběl samozřejmě ani med. Navíc Jitka Kasalová připravila pro hosty jako dárek figurky z včelího vosku.

Petr Táborský, tajemník spolku