neděle 30. října 2011

Jaký byl včelařský rok 2011?

I když dělení včelařského roku má jiný kalendář, jakokaždoročně hodnotíme jeho výsledek v tuto dobu. Pravidelná otázka mezidvěma včelaři je obvykle: Tak kolik medu bylo? Správnější by ale bylo, abychomji trochu upravili. Měli bychom se spíše ptát, jak jsme zhodnotili práci včeleki naši.
To, jak úspěšná byla snaha včel, závisí od nich, pokud jsme jim příliš nekomplikovali jejich dílo. To jaký je z této snahy ekonomický efekt, je už v rukou včelaře.
Stále patříme k zemím, kde je med nejlevnější. Je ale chybné svádět vinu na obchodníky s medem, nebo na obchodní řetězce. Vinu musíme hledat u včelařů. Pokud se tato cena pohybuje v Evropě kolem 200 Kčza kilo, nelze se podbízet cenou 60,-Kč.
Děti na farmě
V čem ten problém je se pokusíme částečně rozplést.Příčin je celá řada, tak alespoň některé pojmenujme. Určitě sem patří neschopnost stanovit výrobní cenu medu. Potom by se nestávalo, že vstupy dovýroby a vlastní práce jsou hodnotou, která přesahuje námi stanovenou cenu.Také sem patří dlouhodobý vývoj myšlení, vždy se med prodával jednorázově hned po vytočení. Okamžitý finanční efekt byl postaven nad promyšlenou obchodní taktiku. Je to i neschopnost kvalitně uskladnit med, většinou včelaři ani nevlastní nádoby na jeho uskladnění. V současné době jsou již některá místa v ČR silně převčelená, zemědělství je vedeno do sfér mimo své původní poslání a tím mizí tradiční zdroje snůšek. I to má za následek podbízivé ceny. Je už tradiční spoléhat se na to, že vše zařídí svaz, který tu je od toho, aby včelař prodal med. Svaz se mnohdy i tak chová. Zcela jistě tomu nepomůžou akce typu „Bez medu tonejde“. Ty jsou jen dobrým zdrojem příjmů pro reklamní agentury, ale provčelaře žádný výsledek nepřinesou. Další chybou, kterou včelaři dělají, je zanedbání kultury prodeje. Stále můžete vidět med ve sklenici od kysaného zelí, bez etikety. Prodej musí mít svoji estetiku. Takovýchto prohřešků, které tvoří potom cenu medu, může každý ze svého okolí jmenovat více.
Ministr zemědělství předává farmě cenu za výrobek - med
Dobré jméno a pověst kvalitního medu, který přitahuje zákazníky, je dlouhodobá soustavná činnost, ale na konci vede k úspěchu.Je už hodně včelařů, kteří nemají starost o zákazníky, spíše naopak nestačí pro ně vyrábět. Stále ale je potřeba mít na zřeteli, že dobré jméno firmy lze ztratit jednou chybou.
Cest k této pozici je více. Důležitá je propagace provozu, osvěta u nevčelařské veřejnosti, přednášky a akce. Nám nejvíce kladných bodů a tím i zákazníky přinesly dvě hlavní akce: „Medové Vánoce“ a„Den otevřených dveří na farmě“. Nyní je další velká možnost prostřednictvím farmářských trhů. To je důležitá cesta k dobré ceně medu, hlavně pokud jde ruku v ruce s kulturou prodeje. To, že prodáváte jen kvalitní med,musí být samozřejmost.

úterý 18. října 2011

Jak na propolis


Propolis k expedici - cena 20 000 Kč
Nechci včelaře poučovat co je propolis, ale chci se zmínit o tom, že se stále více stává zbožím a to bychom bez povšimnutí neměli nechat. Ceny se ustálily na přijatelné výši.  Získávání není tak velký problém, většina (snad každý z včelařů) pravidelně čistí zařízení úlů, strůpky, odebrané rámky a všude tam propolis je.
Mnoho tohoto obchodního produktu nakonec skončí na smetišti, v nejlepším je přidáván jako aroma do „kuřáku“ a to je škoda.Kvalitně nejvhodnější propolis, který neobsahuje cizí látky, se dá sklidit jedině v létě, po skončení hlavní snůšky. Za včelařskou sezonu lze získat ze včelstva 50 – 100 gramů propolisu. Pokud je ale příznivá situace a dostatečně silné včelstvo, může to být až 400 gramů. Takový výsledek z ekonomického hlediska již nejde podceňovat.

Nejčistší propolis najdeme na bočních stranách rámků, nejvíce příměsi vosku je na strůpkách a mřížkách. Více tmelených ploch je vždy v plodišti než v medníku.
Propolis v nástavku plodiště
Pro cílené získávání propolisu je nejvhodnější velikost mezer 5 mm, tím získáme propolis s menší příměsí vosku. Praktikuje se například na sítech a nebo strůpkových prkénkách.

Loučky pro krmení včel
Zajímavá metoda je používání klasické pytloviny na strůpek. Je to metoda hojně používaná v Rusku. Tam se pytlovina vyndávala v zimě a nechala se zmrznout a potom se propolis těžil. Existují různě upravené rámky například se síťovinou a ta se potom vyjímá, nechává zmrznout a vydroluje se propolis.
Určitě každý z vás zná několik dalších metod, jak úspěšně a bez velké námahy propolis získávat. Využijte je a vylepšete ekonomiku provozu.

Propolis vykupuje Včelí farma Lom, člen Cechu profesionálních včelařů,  farma@vcely.cz, tel. 602 434344