čtvrtek 21. června 2007

Vzácná návštěva na Včelí farmě Lom

V sobotu 2. června jsme na Včelí farmě přivítali dosud nejvzácnější návštěvu. Na včelaře se přijel podívat a o včelařských věcech diskutovat sám ministr zemědělství pan Petr Gandalovič.

Na farmu přijel v doprovodu paní Olgy Haškovcové, předsedkyně komise zemědělství Ústeckého kraje, na farmě se setkal se zástupci Scholy Humantias Litvínov, kde měl být před návštěvou farmy. V časové tísni a vzhledem k tomu, že se řešila příbuzná témata, bylo setkání se zástupci školy a s Litvínovským starostou Milanem Šťovíčkem převedeno k nám na farmu.

Na farmě se ministr setkal s majiteli farmy, Františkem Kamlerem ředitelem VÚV, Ludmilou Holadovou předsedkyní AK Most – Teplice, šéfredaktorem časopisu Včelařství Petrem Prokešem a spolupracovníkem farmy Pavlem Růtou.

Hlavní téma rozhovorů se stále točilo kolem problematických dotací, které diskriminují profesionální včelaře. Dotace podle vyhl. 197 nepostihuje hlavní problémy farem a z neznámých důvodů byl vyřazen návrh včelařů, zařadit tento obor do dotací EU – Rozvoj venkova.

Další problém, o kterém se rozsáhle diskutovalo, byl odbyt medu. Seznámili jsme ministra se situací, kdy v současné době neexistuje v ČR podnik, který by mohl dodávat „Český med“ do sítě prodejních řetězců. Také jsme jej seznámili s tím, že se pokoušíme založit odbytové družstvo, které by bylo schopno výrobní závod provozovat, ale není možné zajistit bez dotací potřebné prostředky. Ministr upozornil na možnosti spojení s ekonomicky silným subjektem, který by byl schopen dobrý projekt financovat a na možnosti úvěrů. Ministrovi jsme představili skromné vybavení farmy, nechyběl ani pohled do včel. Potom jsme v prezentaci představili vybavenost farem v Německu, Francii, Rakousku a Maďarsku. Panu ministrovi jsme odevzdali dopis, který připravil Cech a kde byly všechny problémy profesionálního včelaření specifikovány. Ministr prohlásil, že se dopisem bude zabývat. Pobyt na farmě se prodloužil téměř na dvojnásobek plánovaného času a z našeho pohledu se jednalo o velmi zdařilé a přátelské setkání.