středa 22. července 2009

Spolupráce

Výzva k účasti na společném projektu Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ a Výzkumného ústavu včelařského v Dole k rozšíření poznatků o metodách a možnostech využití monitorningu varroázy.

Monitoring intenzity varroázy je důležitý pro včasné reakce chovatele. Metody monitoringu jsou založeny na různém principu. Jsou jednodušší i pracnější a je potřeba porovnat metody také navzájem. V tomto projektu porovnáváme údaje o spadu roztočů na podložku s počtem roztočů nacházejících se ve stejné době na dospělých včelách před začátkem letního léčení. Variabilita v přírodě je veliká, proto je potřeba pokusy mnohokrát opakovat na mnoha místech. Obracíme se proto na aktivní včelaře s touto výzvou ke spolupráci.

Pokud byste měli zájem zapojit se do této akce, pročtěte tuto stručnou metodiku a ozvěte e-mailem na: VÚ DOL nebo na nástavkoví včelaři.

Dostanete nádobky (napoprvé čtyři), štítky, odpovědní zasílací obálky (poštovné platí laboratoř při doručení) a podrobné pokyny s obrázky. Metoda je tak jednoduchá, že ji lze provádět nejen v laboratoři, ale i v domácnosti. Nabízíme 3 varianty spolupráce:
  1. odběr Vašich vzorků a jejich zaslání na vyšetření do laboratoře
  2. souběžné vyšetření Vašich vzorků doma i v laboratoři (tuto variantu doporučujeme, protože přinese nejvíce poznatků)
  3. vyšetření vzorků jen doma a zaslání výsledků do laboratoře a zadání do systému VMS.

Princip: Výběr včelstev Vyšetření včel má smysl u včelstev, kde se sleduje přirozený spad roztočů na podložce. S údaji, zjištěnými na podložkách, bude porovnán počet roztočů na včelách. 

Odběr vzorků: Pro zjištění počtu roztočů se odebírá vzorek včel z plodiště. Včely (pozor na matku) se sklepnou z plástu na list papíru nebo plastové folie a z této folie se přesypou do připraveného kelímku. Objem kelímku (120 ml) odpovídá potřebnému množství asi tří set včel. Kelímek se uzavře šroubovým víčkem a vloží se přes noc do mrazáku nebo do výparníku chladničky. Usmrcené včely v označeném kelímku se vyšetří na místě, nebo se bezodkladně bezplatně pošlou přiloženou obálkou na uvedenou adresu laboratoře. 

Vyšetření: Vzorek se vloží do větší nádobky s teplým roztokem obsahujícím smáčedlo a třepe se stanovenou dobu. Po té se včely na dvojitém sítu oddělí proudem vody od roztočů, kteří se počítají na spodním sítu. 

Opakování: Ve vybraných lokalitách budeme po dohodě se včelaři vyšetření několikrát opakovat. Úhrada nákladů Chovatelé, kteří se zapojí do tohoto projektu, dostanou finanční příspěvek jako částečnou kompenzaci hodnoty poskytnutých vzorků a vynaložených nákladů.

Dotazy? Ing. Dalibor Titěra, VÚVč Dol, beedol@beedol.cz, telefon 607 985 393 

11.7.2009 Ing. Petr Texl, předseda PSNV-CZ, Dr.Ing. František Kamler, ředitel VÚVč Dol

sobota 20. června 2009

Potřebná spolupráce zemědělců se včelaři

Zemědělská veřejnost si již zvykla na to, že také včela je hospodářské zvíře, ale soužití včelařů a ostatních zemědělců ještě mnohde pokulhává. Stále je slyšet o problémech mezi nimi. Z toho důvodu jsem se rozhodl ukázat jeden z příkladů, který ukazuje na výbornou spolupráci, která je prospěšná oběma stranám.

Prvním krokem k vývoji zlepšení vztahů byl vstup do agrární komory , kde se pravidelně setkáváme se zemědělci při formálních, ale i neformálních akcích komory. Vzájemným poznáním a vysvětlením mnohých potřeb obou stran lze najít dobrý kompromis. Zemědělce trochu vyděsil stav trvalého poklesu včelstev a tím i následky v opylovací službě, která u nás byla vždy samozřejmostí. To hlavně proto, že naše krajina byla hojně a rovnoměrně zavčelená. To bohužel již nyní neplatí.

Tak dochází k tomu, že si druhá strana uvědomila (alespoň mnozí), že jim mohou být včelaři prospěšní. Tím se zrodila spolupráce mezi naší farmou a velkofarmou ing. Horáka. Zatím není obvyklé aby zemědělci platili za přísuny včel k plodinám, ale i dobrá spolupráce může oběma pomoci. Ing. Horák (na snímku nahoře a u včel se včelařem Pavlem Růtou) nám připravuje podmínky pro umístění včelstev k plodinám. Jeho hospodaření, šetrné k přírodě, pomáhá také včelám. Je pochopitelné, že moderní hospodaření se neobejde bez chemie, ale společnou domluvou nemusí ohrozit včelstva. Další co je na jeho farmě běžné, jsou biopásy kolem velkých ploch obilnin. I tady včely nacházejí medonosné plodiny.

Věřím, že takovýchto farmářů, či družstev bude stále více a že i včelaři si k nim najdou cestu a tak zlepší hospodaření obou provozů.

čtvrtek 19. února 2009

Rokování Cechu přineslo nové nápady

Ve dnech 5. až 7. února 2009 se v Nasavrkách sešli členové Cechu profesionálních včelařů, aby uskutečnili svůj odborný seminář, absolvovali valnou hromadu a zkusili rozhodnout o dalším směrování profesionálního včelařství (nebo produkčního včelařství, jak je označili slovenští přátelé). Debaty a diskusní kroužky probíhaly dlouho do nočních hodin. Čas, který jsme měli k dispozici, byl dobře využit.

Další informace najdete na www.apiscech.cz