neděle 25. listopadu 2018

Spolkové noviny listopad

Po delší době najdete ZDE  Včelařské noviny spolku. Tentokráte listopadové číslo. Na konci roku připrtavím přístup na všecha vydaná čísla za rok 2018.


neděle 4. března 2018

Včelařské noviny

Již jsou k dispozici včelařské noviny - březen. Najdete je v příloze ke stažení.Seminář spolku


úterý 27. února 2018

Hodnocení semináře

Most – Velebudice – 20. února 2018 – 9:30 – 13:30

Seminář byl uspořádán za podpory Ústeckého kraje ve spolupráci Agrární komory a Spolku krušnohorských včelařů. Seminář hodnotíme jako velice přínosný a inspirující. Hlavní náplní semináře bylo zhodnotit používání dotací do oborů včelařství v návaznosti na zhoršené podmínky, které v současnosti obor postihují.
Postoj Ústeckého kraje vyjádřila v úvodním pasáži ing. Monika Zeman, která jako vždy vyjádřila přesvědčení, že najdeme řešení a přislíbila také pomoc kraje s tím, že je i jejich zájmem, aby tato pomoc nebyla kontraproduktivní, ale účinná. Bylo nutné vysvětlit i stanovisko SZIF, který zdůraznil nebezpečí dvojí podpory, což je nepřípustné. Náš pohled na věc se liší. Domníváme se, že je potřeba zaměřit dotace jinam, než na nábor dalších včelařů a přestat lhát o nedostatečném zavčelení krajiny, když opak je pravdou.
Náš spolek organizoval část, která byla zaměřená na to, abychom ukázali na závažné změny, které se v oboru projevují. Ukázali jsme na problémy, které způsobily dotace, jak včely ohrožuje současný stav přírody, jaké jsou mezery v komunikaci. Jaké velké chyby jsou v legislativě, která asi včelařství ohrožuje nejvíce. Připravili jsme také několik návrhů, kde by dotace mohla naopak sehrát kladnou roli. Za spolek přednesl Jan Kolomý. Zajistili jsme také přednášku odborníka na nejzávažnější zdravotní ohrožení včelstev – mor včelího plodu a varroázu doc. Ing. Jaroslava Hrabáka Ph.D. Jeho přednáška nám dala hodně podnětů k přemýšlení. Veškeré prezentace jsou k dispozici u spolku, účastníci semináře je dostali do pošty.
Došli jsme k závěru, že toto je ta pravá cesta, jak zahájit smysluplnou výměnu názorů mezi chovateli, zemědělci, odborníky i politiky. Spojením možnosti podpor, které  jsou na tyto akce určeny (kraj, SZIF), se dají alespoň částečně pokrýt nemalé náklady, které na tyto akce musí být vynaloženy. Samozřejmě úředník SZIFu mám vysvětlil, že jsme porušili celou řadu bodů stanovených v prováděcích pokynech. Při odměření času přednášejících nás upozornil, že přednášky byly kratší, než vyžaduje kurz, který jsme nahlásili. I přes tyto byrokratické překážky, kterých je stále více, budeme v nastoupené cestě pokračovat. Doufáme, že nás v tom podpoří náš kraj, protože na byrokraty z Prahy se asi nelze spolehnout. Odborníky z Krajské veterinární správy a organizaci jejich vystoupení zajišťovala OAK Most a bude to v jejich hodnocení.
Dalším obdobným seminářem bude pokračování tohoto mosteckého na Medových Vánocích 2018. Stejně tak se budeme snažit zachovat zimní semináře v Mostě vždy začátkem roku.

Za spolek Petr Táborský, tajemník spolku

sobota 22. dubna 2017

VYSOKÉ ZTRÁTY V CHOVECH


Naši krajinu postihla nepříznivá situace chovu včel     Souhra přírodních jevů, podzimní včelí pastvy a po letech opravdové zimy způsobily chovům v našem regionu značné problémy. Začalo to loňského roku na podzim, kdy se objevila medovicová snůška po vylíhnutí zimních včel a pokračovala dost dlouho na to, aby způsobila problémy. Signály se objevovaly již v průběhu pozdního léta, ale hlavní úder přišel až v průběhu včelařského podzimu.   K tomu se připojila následná dlouho trvající zima bez proletových dnů a malér byl tu. Horní nástavky byly plné melicitozního medu, včely bez možnosti proletů, silně upracované a dále není potřeba víc vysvětlovat. Při prvních jarních proletech jsme mohli už jen počítat ztráty. Včely byly doslova přilepené na zbytcích  hustých medovicových zásobách. Ztráty u včelařů byly až 50% a mnozí byli zcela bez včel. To ale nestačilo. Jaro začalo brzy a prudce a do toho přišlo silné ochlazení, deště a dokonce sníh. Výsledek: přišli jsme o nejdůležitější snůšku – jarní. Aby toho nebylo málo, v okrese Most bylo na jaře vyhlášeno ochranné pásmo moru (nebo raději hniloby) včelího plodu.  

Znovu se potvrdila slova našeho přítele ing. Tibora Jókaye, že ve včelaření není nic jednoduchého a často nastane situace, na kterou nejsme připraveni a která může ohrozit celé naše chovy.

Přesto věřím, že postupně spolu s nezdolností včel, své chovy zase obnovíme a přivedeme na úroveň, která dělá včelaření tak pěkným.


Petr Táborský

neděle 9. dubna 2017

SETKÁNÍ SPOLKU BŘEZEN

Hlavní kurz - protirojová opatřeníPravidelná setkání spolku jsou vždy oživena kurzem, zaměřeným na aktuální dění ve včelstvech. Tentokráte jsme se zaměřili na to, jak zamezit rojení včelstev. To je v době, kdy se smažíme chovat silná a vyrovnaná včelstva, nelehký úkol. Proto hned v úvodu zazněla základní hesla:

Kouzlo, nápomocné k zabránění rojení ještě nikdo nevynalezl – a pravděpodobně ani nikdy nenajde. Proto si každý včelař musí najít své „nejlepší řešení“.
Kdy zasáhnout včas?
Včera bylo brzy, zítra je pozdě.

Moderní včelaření nám stanoví úkoly, které sice není lehké provést, ale když se nám to povede, je celý náš záměr ohrožen přirozeným pudem včel. Tím je jejich schopnost, která jim umožnila tak dlouhé přežití, a to je rozvoj formou rojení. Jaké hlavní úkoly že to máme provádět?
·         Bezpečně a úspěšně přezimovat včely
·         Na jaře je rychle přivést do síly
·         Dopravit je k nektaru
·         Chovat nerojivá včelstva
·         Zvládnout jejich rojivost a mít připraven dostatek skladových nádob na med
Jak to vlastně vypadá ve včelstvu v době, kdy  rozhoduje o svém přirozeném pudu?
·         Včely nejprve nutí matku hojným krmením, aby zuřivě kladla
·         Vznikají velké plochy otevřeného plodu, což pro nás může být signál, že se něco děje
·         Když je vše zakladeno, založí mateří misky a tady už je pozdě bycha honit
·         Jakmile jsou misky zakladeny, začíná včelstvo lenošit, přestane vyletovat za snůškou, „válí“ se česně a jen čeká na povel k rojení
Včelstvo, které se rojí, přidělává práci a co je hlavní, připraví nás o výnosy, což je vlastně hlavní cíl našeho snažení. Jaké máme zbraně k obraně?
·         Asi nejdůležitější je věnovat pozornost dědičným vlohám a vybírat k chovu jen nerojivé kmeny
·         Nechat ve včelstvu pouze mladé, maximálně dvouleté matky
·         Přidávat dostatek kvalitních mezistěn k využití stavebního pudu
·         Uměle odrojovat včelstva pomocí oddělků
·         Včas rozšiřovat a včas odebírat zásoby (prováděcí heslo máte na začátku článku)

Pak tu je ještě jeden problém, který nás může překvapit. Říkáme mu „rojivé roky“. Přichází bez varování a jsou těžko zvladatelné. Možná je to i obrana včel proti naši snaze odebrat jim tuto vrozenou vlastnost.
Co říci nakonec? Roj je vlastně silné včelstvo pro příští sezonu.

středa 22. března 2017

STRÁNKY NOVÉHO SPOLKU ZAHÁJILY SVOJI ČINNOST NA ADRESE – WWW.SKVAPIS.CZ

       Zatím zkušebně jsou v provozu stránky SPOLKU KRUŠNOHORSKÝCH VČELAŘŮ na uvedené adrese. Teprve zkoušíme, jak by měly vypadat a jaké bude jejich sdělovací složení. V každém případě se budeme snažit, abychom včelařskou veřejnost informovali o dění ve spolku. Chceme informovat i o včelaření v Krušných horách a podhůří, hlavně o vhodných metodikách chovu pro tento kraj.
      Chceme se také zabývat problematikou, která zmítá v současné době celým oborem včelařství. Tím je bezpochyby špatně nastavená legislativa, nezájem státu o řešení. Možná si to ještě včelaři plně neuvědomují, ale nezodpovědná politika ústředního spolku, ČSV, zapříčinila s kauzou Včelpa situaci, která může končit krizí obchodu s medem.  Zametáním problému pod koberec se nic nevyřeší. Stejný problém může nastat i pokračujícím převčelováním české krajiny. I tady se už projevují důsledky. Na stránkách chceme tyto problémy řešit vzájemnou diskusí s argumentací, nikoliv osočováním a napadáním osob, které problémy odkrývají, sdělili nám zástupci spolku.    


úterý 7. února 2017

SNÍDANĚ S ÚSTECKÝM HEJTMANEM

Agrární komora Most 3 ÚNORA 2017


Spolek přijal pozvání na snídani s ústeckým hejtmanem panem Oldřichem Bubeníčkem. Celá akce byla perfektně připravená, jak je to ostatně u organizátora zcela standartní. Byli pozváni zástupci zemědělských podniků a rodinných farem, aby pohovořili o svých podnicích a upozornili na problémy, které jim nezvýhodňují práci. Velká shoda platila u administrativní zátěže a zbytečného úřadování, které jim zabírá značnou část pracovní doby. Vesměs z jejich vystoupení vyzněla skutečná láska k práci v zemědělství, což se odráží i na jejich spokojenosti.
Bylo konstatováno, že velký problém zemědělců je jejich ministerstvo, které jim pozice neulehčuje. Vše je pod složitým úřadováním a vše má dlouhé řešení, až se ztratí původní záměr. Osobně jsem přesvědčen, že toto ministerstvo je z hlediska politického vlivu vždy obsazováno politicky slabými stranami, které doplňují rozhodující vliv hlavních politických partnerů.
Náš spolek poslal na jednání Jitku Kasalovou a mne jako tajemníka spolku. Při našem představování jsme zmínili ne zrovna perfektní dotování oboru včelařství. Je nám jasné, že to je snaha oboru pomoci, ale je silně pod vlivem ČSV a plně odpovídá jejich programu. Bohužel to vede k místním převčelení a problémům s tím spojených. Navrhli jsme, aby se dotace soustředily spíše na podporu osazení krajiny, kde včely nejsou, vzdělávací akce pro laickou veřejnost, podporu mládeži. Víme, že to není jednoduché.Jednotlivé příspěvky okomentoval hejtman Oldřich Bubeníček a přislíbil, že zemědělská politika bude vždy v jeho zájmu a bude se snažit pomoci, kde to bude možné. Ohodnotil kladně aktivitu OAK.
Přítomní se také zamýšleli nad významem místní složky AK a jednoznačně jsme došli k závěru, že okresní agrární komora Most je úspěšným organizátorem dění mezi zemědělci nejen Mostecka. Patřilo jim poděkování nás všech. Je to vše dáno hlavně osobností Lídy Holadové.
Celé dopoledne bylo velice pohodové, o dobrou náladu se navíc postarala ochutnávka regionálních potravin, která ke snídani patřila. Na stole nechyběl samozřejmě ani med. Navíc Jitka Kasalová připravila pro hosty jako dárek figurky z včelího vosku.

Petr Táborský, tajemník spolku