sobota 1. dubna 2017

Včelařské noviny - březen

Máme pro vás nejnovější vydání Včelařských novin.  Tentokrát návzné informace na březnový kurz.
Ke stáhnutí ZDE


středa 22. března 2017

STRÁNKY NOVÉHO SPOLKU ZAHÁJILY SVOJI ČINNOST NA ADRESE – WWW.SKVAPIS.CZ

       Zatím zkušebně jsou v provozu stránky SPOLKU KRUŠNOHORSKÝCH VČELAŘŮ na uvedené adrese. Teprve zkoušíme, jak by měly vypadat a jaké bude jejich sdělovací složení. V každém případě se budeme snažit, abychom včelařskou veřejnost informovali o dění ve spolku. Chceme informovat i o včelaření v Krušných horách a podhůří, hlavně o vhodných metodikách chovu pro tento kraj.
      Chceme se také zabývat problematikou, která zmítá v současné době celým oborem včelařství. Tím je bezpochyby špatně nastavená legislativa, nezájem státu o řešení. Možná si to ještě včelaři plně neuvědomují, ale nezodpovědná politika ústředního spolku, ČSV, zapříčinila s kauzou Včelpa situaci, která může končit krizí obchodu s medem.  Zametáním problému pod koberec se nic nevyřeší. Stejný problém může nastat i pokračujícím převčelováním české krajiny. I tady se už projevují důsledky. Na stránkách chceme tyto problémy řešit vzájemnou diskusí s argumentací, nikoliv osočováním a napadáním osob, které problémy odkrývají, sdělili nám zástupci spolku.    


úterý 7. února 2017

SNÍDANĚ S ÚSTECKÝM HEJTMANEM

Agrární komora Most 3 ÚNORA 2017


Spolek přijal pozvání na snídani s ústeckým hejtmanem panem Oldřichem Bubeníčkem. Celá akce byla perfektně připravená, jak je to ostatně u organizátora zcela standartní. Byli pozváni zástupci zemědělských podniků a rodinných farem, aby pohovořili o svých podnicích a upozornili na problémy, které jim nezvýhodňují práci. Velká shoda platila u administrativní zátěže a zbytečného úřadování, které jim zabírá značnou část pracovní doby. Vesměs z jejich vystoupení vyzněla skutečná láska k práci v zemědělství, což se odráží i na jejich spokojenosti.
Bylo konstatováno, že velký problém zemědělců je jejich ministerstvo, které jim pozice neulehčuje. Vše je pod složitým úřadováním a vše má dlouhé řešení, až se ztratí původní záměr. Osobně jsem přesvědčen, že toto ministerstvo je z hlediska politického vlivu vždy obsazováno politicky slabými stranami, které doplňují rozhodující vliv hlavních politických partnerů.
Náš spolek poslal na jednání Jitku Kasalovou a mne jako tajemníka spolku. Při našem představování jsme zmínili ne zrovna perfektní dotování oboru včelařství. Je nám jasné, že to je snaha oboru pomoci, ale je silně pod vlivem ČSV a plně odpovídá jejich programu. Bohužel to vede k místním převčelení a problémům s tím spojených. Navrhli jsme, aby se dotace soustředily spíše na podporu osazení krajiny, kde včely nejsou, vzdělávací akce pro laickou veřejnost, podporu mládeži. Víme, že to není jednoduché.Jednotlivé příspěvky okomentoval hejtman Oldřich Bubeníček a přislíbil, že zemědělská politika bude vždy v jeho zájmu a bude se snažit pomoci, kde to bude možné. Ohodnotil kladně aktivitu OAK.
Přítomní se také zamýšleli nad významem místní složky AK a jednoznačně jsme došli k závěru, že okresní agrární komora Most je úspěšným organizátorem dění mezi zemědělci nejen Mostecka. Patřilo jim poděkování nás všech. Je to vše dáno hlavně osobností Lídy Holadové.
Celé dopoledne bylo velice pohodové, o dobrou náladu se navíc postarala ochutnávka regionálních potravin, která ke snídani patřila. Na stole nechyběl samozřejmě ani med. Navíc Jitka Kasalová připravila pro hosty jako dárek figurky z včelího vosku.

Petr Táborský, tajemník spolku

středa 5. října 2016

Výjezdní seminář spolku

Spolek pořádal seminář na farmě Jana Kolomého v Jeseníkách.  Zpět jsme odvezli velké množství inspirací pro náš další včelařský rok. První článek najdete ZDE, Dálší informace budou následovat.

neděle 14. srpna 2016

Prezentace spolku k chovu matek

Představujeme vám další z prezentací Spolku Krušnohorských Včelařů. Členy spolku se můžete stát jednoduše. Stačí navštívit pravidelná setkání, které se konají vždy poslední pátek v měsíci od 16:00 hodin na Včelařském centru Lom. Nebo stačí požádá o zasílání pravidelných informací o spolku.
Prezentaci najedete ZDE


středa 3. srpna 2016

Zapomenutá metoda přidání matky


   Přidání matky do včelstva není jednoduchá záležitost, to ví každý, kdo se o to pokoušel. Je to problém, který se projevuje již od doby, kdy člověk začal včelařit a snažil se ovlivňovat chov včel. Ve staré literatuře v metodikách chovů nacházíme od samého začátku jejich zveřejňování názor, že výměna matek je prvořadý úkol při selekci včel. Nevyhneme se mu nikdy, pokud chceme cíleně chovat včely podle našich představ. Právě nezdařené pokusy přidání zušlechtěné matky vede mnoho včelařů k tomu, že tuto cestu k vlastní škodě opustí.

   Ze starých metodik byla v časopisu Včelařství (již před mnoha lety) zveřejněna zpráva o metodice přidání matky pomocí umělého matečníku. Jako autor tohoto článku je podepsán přítel Jiří Vyhnánek, který dlouhodobě tuto metodiku úspěšně využíval. Celá metodika je shodná s publikovanými metodikami staré včelařské literatury.


 Jedná se o přidání kladoucí matky pomocí umělého matečníku. Tady je postup:

  •              Osiříme včelstvo a v místě kde budou pravděpodobně stavět náhradní matečníky, si připravíme otvor pro umělý matečník mezi mednými věnci. Mezera mezi rámky zůstává stejná, rámek si označíme
  •        Po šesti dnech přidáme matku v umělém matečníku, bez ohledu na to, zda tam včely staví nové matečníky
  •        Matečník si vyrobíme z mezistěny natočením na kulatý předmět velikosti tužky, délka cca 10 - 15 cm. Vsuneme do ni kuličku medocukrového těsta (není nutné), ve vrchní části připravíme 4- 5 vzdušných otvorů propíchnutím, nahoře uzavřeme
  •        Do matečníku vložíme matku, je to otázka cviku, literatura doporučuje provádět na skle okna. Matečník uzavřeme, když je matka u vzdušných otvorů (lez vidět proti světlu)
  •       Vložíme na předem připravené místo v cílovém včelstvu
         Autor uvádí 100% úspěšnost tohoto postupu. Celý postup má několik výhod. Jednak je pro včelstva zdánlivě přirozenou obnovou matek. Odpadá mnoho dalších úkonů obvyklých u jiných metodik, zejména kontroly na stav matečníků a nálad pro přijetí. Další výhodou je, že matky nemusí být dlouho vězněny, brzy opouštějí umělý matečník (průměrně za dvě hodiny od vložení). Včely tyto matky přijímají i přes to, že už narážejí, nebo mají vlastní matečníky.
       

         Pokud jste s touto metodikou někdy pracovali, dejte vědět ostatním, jak to dopadlo.
              
sobota 18. června 2016

Noviny Spolku Krušnohorských Včelařů

V Lomu již s konečnou platností vznikl Spolek Krušnohorských Včelařů. Povýšil se tak původní klub na spolek, což mu umožňuje možnost podpory města, ale také zlevnit nákladné kurzy, které spolek pravidelně pořádal dosud bez státní dotace.

Spolek mimo jiné začal vydávat elektronické noviny ZDE  si můžete stáhnout jednotlivá čísla novin. Můžete se také přihlásit k pravidelnému odběru na adrese apiscech@gmail.com

Již je k dispozici červencové vydání.