sobota 30. srpna 2014

Kalendárium září


Od srpna začal zase pracovat klub včelařů Lom. Jak je již zvykem v úvodu jsme připravili kalendárium pro následující měsíc. Můžete do něj nahlédnout ZDEpondělí 21. července 2014

Připravuje se nová zemědělská politika státu. Včelaři si ale moc nevyberou:    viz odkaz:

neděle 29. června 2014

Kalendárium na červenec a srpen

Na posledním klubu včelařů jsme mimo jiné připravili a kalendárium pro červenec a srpen. Rozhodili jsme vynechat setkání v červenci a věnovat  všechen čas včelám. Sejdeme se zase až poslední pátek v srpnu.   Prezentace

pondělí 26. května 2014

Kalendárium na červen


Na odkazu jsme pro vás připravili kalendárium, které  je jedním z pravidelných bodů prezentace na Klubu včelařů Lom.

neděle 6. dubna 2014

Na březnovém klubu


Klub měl v březnu hlavní téma - jak zabránit rojové náladě ve včelstvech. Přesto, že jsme se shodli, že zázraky se nedějí, bylo možné vyslechnout řadu nápadů, jak se jim snažíme co nejvíce rojení ztížit. Poprvé jsme začali přemýšlet i o tom, kde konat příští setkání klubu. Prostory nám začínají být malé. Tradičně si posluchači ze setkání odnesli „kalendárium“ prací ve včelstvech na příští měsíc, které společně tvoříme. Najdete ho v příloze.

Příští klub (25. 4. 2014) bude věnován chovu matek. Samozřejmostí budou praktické ukázky.
sobota 1. února 2014

Klub včelařů Lom


Klub, jehož členem je i naše farma, vstupuje do druhého roku své existence. Stále má své příznivce, stále je co řešit. Vždy když si myslíme, že už jsme je pochopili, přijde situace, která se zcela vymyká dosavadním zvyklostem.

Pravidelně probíráme v souladu s včelařským kalendářem situace, které můžeme očekávat v daný čas. Pravidelně se potom stává, že skutečnost je jinde. Věřím tomu, že můžeme každý rok řešit stejné stavy ve včelstvech, vzhledem ke kalendáři, ale pokaždé budeme mluvit o něčem jiném.


Pokud si některou akci chcete vyslechnout osobně, připojujeme program letošního roku. Pamatujte si, že nejlépe se učí na chybách druhých. V každém případě to vyjde levněji.
Program 2014


pondělí 3. června 2013

Červen a červenec na včelnici

Jakým heslem tyto měsíce označit? Snad nejlépe si pomůžeme pravidelným sloganem z doby minulé: „Boj o zrno!“, jen ho trochu pozměníme: „Začíná boj o med“.  Červen můžeme označit za počátek včelařových žní, i když vývoj počasí stále více posouvá dobu medobraní na dřívější dobu, u nás jsme vloni začali s prvním vytáčením 24 května a med měl 18% vody při vytáčení. Bohužel již od měsíce května je v našem regionu, jako v mnoha jiných, abnormální počasí a tak dochází k podstatnému omezení snůšky.  Včelstva jsou silná a tak musíme maximum úsilí věnovat zabránění nežádoucích rojů.
Každá farma má vypracovaný svůj systém. Vše záleží na používaných úlech, prostředí, ve kterém včelaří, na termínech, kdy u nich vrcholí rozvoj. Dalším limitem jsou matky, zda máme dostatek matek ve správný čas a do toho se přidá vytáčení medu na řepkách, převoz k akátům. Každý určitě vyjmenuje celý seznam neodkladných úkolů, které už měly být provedeny. Poučením pro zájemce o včelaření by mělo být hlavně to, že metodiku na své farmě (nebo jen malém chovu) nemůže sestavit z žádné sebelepší příručky, ale jen z pozorování včel a zapisováním všech podstatných změn ve včelstvech. Teprve vlastní poznatky v konfrontaci s odbornou literaturou vytvoří předpoklad pro sestavení vlastní metodiky pro konkrétní chov. V červenci musíme potom vyřešit ještě jeden problém, zvolit preventivní péči proti roztoči varroa destruktor a skloubit tuto činnost s dotáčkami medu.


V našem kalendáriu chceme v každém článku otevřít jeden z problémů doby a tak si otevřít možnost nepsat vždy v dalších tématech v daném období stejné myšlenky. Dnes to tedy bude vkládání mřížky do včelstev. Názory na tuto práci se různí, ostatně jako ve všech zásazích do včelstev. Já si nedovedu představit velký provoz při hospodaření bez mateří mřížky.
Máme zavedený systém, nebo chcete-li metodiku, kdy převážně vkládáme mřížku při třech nástavcích nad druhé plodiště v době intenzivní snůšky. Matka ve většině případů hospodaří ve dvou spodních nástavcích, přesto provedeme jednu kontrolu za 4 až 5 dní. Prohlédneme prostřední rámky v medníku, zda tam nejsou vajíčka. Pokud ano, musíme najít a chytit matku a přemístit ji do určeného prostoru. Pouštíme ji česnem do spodního nástavku. Manipulaci s mřížkou provádíme ještě jednou. Asi v polovině července přesuneme mřížku o jeden nástavek níže, při odstranění medníků. Matku, pokud tam není, přesuneme do spodního nástavku. Ke konci července klesá plocha plodu dost razantně a pro nás je lepší, když máme plně zaplodované spodní plodiště a v horním plodišti necháme vyběhnout plod. Volné místo včely zaplní medem z pozdní snůšky a my jsme si zjednodušili práce při jeho odebírání. Nemusíme převěšovat plod, zkrátí se doba manipulace se včelstvy v době, kdy jsou již více nervózní, hrozí loupeže, bývají více agresivní.
Na závěr ještě malá připomínka k medobraní. V dnešní době už by nemělo docházet k vytáčení medu v nevyčištěném kozím chlívku na muzeálních medometech a se středověkými nástroji. Tam, kde jsou medárny budované podle nařízení HACAP (naše medárna k nim patří), je vše dané, ale i u provizorně připravených medáren je třeba dodržovat hygienická pravidla. Při možnostech dotačních titulů by měly být vybaveny kvalitními nástroji z nerezového materiálu vhodných pro tuto práci. Důležitá je teplota při vytáčení medu i za cenu přitápění. Po vzoru medárny Jana Kolomého jsme navíc zavedli odčerpávání nadměrné vzdušné vlhkosti.

Už jen obligátní věta. Zase jsme nestihli vše, co jsme původně naplánovali, opět nám chybí několik dní v každém z hodnocených měsíců.