úterý 27. února 2018

Hodnocení semináře

Most – Velebudice – 20. února 2018 – 9:30 – 13:30

Seminář byl uspořádán za podpory Ústeckého kraje ve spolupráci Agrární komory a Spolku krušnohorských včelařů. Seminář hodnotíme jako velice přínosný a inspirující. Hlavní náplní semináře bylo zhodnotit používání dotací do oborů včelařství v návaznosti na zhoršené podmínky, které v současnosti obor postihují.
Postoj Ústeckého kraje vyjádřila v úvodním pasáži ing. Monika Zeman, která jako vždy vyjádřila přesvědčení, že najdeme řešení a přislíbila také pomoc kraje s tím, že je i jejich zájmem, aby tato pomoc nebyla kontraproduktivní, ale účinná. Bylo nutné vysvětlit i stanovisko SZIF, který zdůraznil nebezpečí dvojí podpory, což je nepřípustné. Náš pohled na věc se liší. Domníváme se, že je potřeba zaměřit dotace jinam, než na nábor dalších včelařů a přestat lhát o nedostatečném zavčelení krajiny, když opak je pravdou.
Náš spolek organizoval část, která byla zaměřená na to, abychom ukázali na závažné změny, které se v oboru projevují. Ukázali jsme na problémy, které způsobily dotace, jak včely ohrožuje současný stav přírody, jaké jsou mezery v komunikaci. Jaké velké chyby jsou v legislativě, která asi včelařství ohrožuje nejvíce. Připravili jsme také několik návrhů, kde by dotace mohla naopak sehrát kladnou roli. Za spolek přednesl Jan Kolomý. Zajistili jsme také přednášku odborníka na nejzávažnější zdravotní ohrožení včelstev – mor včelího plodu a varroázu doc. Ing. Jaroslava Hrabáka Ph.D. Jeho přednáška nám dala hodně podnětů k přemýšlení. Veškeré prezentace jsou k dispozici u spolku, účastníci semináře je dostali do pošty.
Došli jsme k závěru, že toto je ta pravá cesta, jak zahájit smysluplnou výměnu názorů mezi chovateli, zemědělci, odborníky i politiky. Spojením možnosti podpor, které  jsou na tyto akce určeny (kraj, SZIF), se dají alespoň částečně pokrýt nemalé náklady, které na tyto akce musí být vynaloženy. Samozřejmě úředník SZIFu mám vysvětlil, že jsme porušili celou řadu bodů stanovených v prováděcích pokynech. Při odměření času přednášejících nás upozornil, že přednášky byly kratší, než vyžaduje kurz, který jsme nahlásili. I přes tyto byrokratické překážky, kterých je stále více, budeme v nastoupené cestě pokračovat. Doufáme, že nás v tom podpoří náš kraj, protože na byrokraty z Prahy se asi nelze spolehnout. Odborníky z Krajské veterinární správy a organizaci jejich vystoupení zajišťovala OAK Most a bude to v jejich hodnocení.
Dalším obdobným seminářem bude pokračování tohoto mosteckého na Medových Vánocích 2018. Stejně tak se budeme snažit zachovat zimní semináře v Mostě vždy začátkem roku.

Za spolek Petr Táborský, tajemník spolku