pátek 13. dubna 2012

Duben na farmě


Měsíc duben patří z hlediska včelího společenství k těm vysoce aktivním obdobím roku.

• Včelstvo ploduje stále intenzivněji a dochází ke střídání generací. Definitivně odchází zimní včely – a to bývá kritickým obdobím. Ve včelstvu se na druhé straně líhne stále více mladušek, včely vylíhnuté z jednoho plástu obsednou plásty tři. To nám velí připravit pro ně více místa.
• V této době se objevuje i stavební pud – a to je čas na vkládání stavebních rámků a mezistěn. Na snůškově bohatších stanovištích dochází k rychlému zaplnění horního nástavku.

PROHAZOVAT, NEBO NE?
Na naší včelí farmě přistupujeme k prohazování nástavků. Prohazovat, či neprohazovat? To je mezi včelaři často diskutovaná otázka.
Pokusy jsme si ověřili, že v našich podmínkách je to přínosné – jednak z hlediska rozvoje (o tom nás pokusy přesvědčily), jednak z hlediska zdravotního. Na farmě používáme tenkostěnné úly a ve spodním nástavku vždy najdeme plásty, které je nutno vyřadit.
Prohození nástavků se v našich podmínkách pozitivně projevuje i v potlačování rojové nálady.
Dalším kladem je to, že ve spodním nástavku najdeme kromě poškozených plástů i plásty bez zásob. Všechny tyto plásty nahradíme mezistěnami.
V době prohazování nástavků je také čas na rozšíření včelstev, která jsme zimovali v jednom nástavku (rozšířené oddělky atp.).

NAPAJEDLO
Duben je také vhodným měsícem ke zprovoznění napajedla. Tato zásada platí především pro zájmové chovatele včel. Nedokážu si představit, že na farmách, zvláště pak těch velkých, bychom našli čas, který bychom věnovali zřizování napajedel. Včely ale nemohou bez vody být. Proto se snažíme alespoň o to, abychom stanoviště včelstev situovali do míst, kde se v blízkosti nachází zdroj vody.

VČELÍ PASTVA
V našich podmínkách je výhodou velké množství jív a olší. Oba druhy stromů jsou prostřídány planými třešněmi. V letošním roce jsme při prohlídce našli stavbu srdíček vosku již 25. března. Ve včelstvu v té době už bylo dost velké množství čerstvého nektaru.

ROZŠIŘOVÁNÍ VČELSTEV
Kdy zahájit rozšiřování včelstev? To závisí na místu stanoviště. Velice krásně to vyjádřil jeden moudrý včelař: „15. dubna je to brzy a 16. dubna už pozdě.“ Faktem ovšem zůstává, že chyby včelaře z tohoto – pro včely hektického – období se určitě projeví ve výnosech celé sezony.
Ukázka ze Zpravodaje Cechu. Aktuální číslo si můžete stáhnout na:www.apiscech.cz
Petr TÁBORSKÝ