středa 22. července 2009

Spolupráce

Výzva k účasti na společném projektu Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ a Výzkumného ústavu včelařského v Dole k rozšíření poznatků o metodách a možnostech využití monitorningu varroázy.

Monitoring intenzity varroázy je důležitý pro včasné reakce chovatele. Metody monitoringu jsou založeny na různém principu. Jsou jednodušší i pracnější a je potřeba porovnat metody také navzájem. V tomto projektu porovnáváme údaje o spadu roztočů na podložku s počtem roztočů nacházejících se ve stejné době na dospělých včelách před začátkem letního léčení. Variabilita v přírodě je veliká, proto je potřeba pokusy mnohokrát opakovat na mnoha místech. Obracíme se proto na aktivní včelaře s touto výzvou ke spolupráci.

Pokud byste měli zájem zapojit se do této akce, pročtěte tuto stručnou metodiku a ozvěte e-mailem na: VÚ DOL nebo na nástavkoví včelaři.

Dostanete nádobky (napoprvé čtyři), štítky, odpovědní zasílací obálky (poštovné platí laboratoř při doručení) a podrobné pokyny s obrázky. Metoda je tak jednoduchá, že ji lze provádět nejen v laboratoři, ale i v domácnosti. Nabízíme 3 varianty spolupráce:
  1. odběr Vašich vzorků a jejich zaslání na vyšetření do laboratoře
  2. souběžné vyšetření Vašich vzorků doma i v laboratoři (tuto variantu doporučujeme, protože přinese nejvíce poznatků)
  3. vyšetření vzorků jen doma a zaslání výsledků do laboratoře a zadání do systému VMS.

Princip: Výběr včelstev Vyšetření včel má smysl u včelstev, kde se sleduje přirozený spad roztočů na podložce. S údaji, zjištěnými na podložkách, bude porovnán počet roztočů na včelách. 

Odběr vzorků: Pro zjištění počtu roztočů se odebírá vzorek včel z plodiště. Včely (pozor na matku) se sklepnou z plástu na list papíru nebo plastové folie a z této folie se přesypou do připraveného kelímku. Objem kelímku (120 ml) odpovídá potřebnému množství asi tří set včel. Kelímek se uzavře šroubovým víčkem a vloží se přes noc do mrazáku nebo do výparníku chladničky. Usmrcené včely v označeném kelímku se vyšetří na místě, nebo se bezodkladně bezplatně pošlou přiloženou obálkou na uvedenou adresu laboratoře. 

Vyšetření: Vzorek se vloží do větší nádobky s teplým roztokem obsahujícím smáčedlo a třepe se stanovenou dobu. Po té se včely na dvojitém sítu oddělí proudem vody od roztočů, kteří se počítají na spodním sítu. 

Opakování: Ve vybraných lokalitách budeme po dohodě se včelaři vyšetření několikrát opakovat. Úhrada nákladů Chovatelé, kteří se zapojí do tohoto projektu, dostanou finanční příspěvek jako částečnou kompenzaci hodnoty poskytnutých vzorků a vynaložených nákladů.

Dotazy? Ing. Dalibor Titěra, VÚVč Dol, beedol@beedol.cz, telefon 607 985 393 

11.7.2009 Ing. Petr Texl, předseda PSNV-CZ, Dr.Ing. František Kamler, ředitel VÚVč Dol

Žádné komentáře:

Okomentovat