pátek 11. ledna 2013

Prosinec na malé farmě

Mnozí z nás mají poslední měsíc v kalendáři spojený již od dětství s představou období klidu a míru pohody, dárků, vzájemné lásky a úcty. Dnes ho spojujeme ještě s dobou hodnocení právě končícího roku.

TŘI PODMÍNKY
Letos musíme konstatovat, že to byl rok o něco horší než leta předcházející. I s tím se musí počítat, protože matka Příroda je ta, kdo rozhoduje o našem úspěchu či neúspěchu. „Poručíme větru dešti“ již dávno neplatí. Ale co platí, jsou tři základní podmínky pro úspěšné včelaření:
1.      včelí pastva,
2.      silná včelstva,
3.      přírodní podmínky.
První dvě podmínky můžeme svojí činností ovlivňovat. Proto se jim budeme věnovat v dalších pokračováních Kalendária.

CO NÁS ČEKÁ VE VČELSTVECH?
Podle nařízení Státní veterinární správy (SVS) provedeme poslední ošetření včelstev proti roztoči Varroa destructor. Provádí se pomocí aerosolu. S ohledem na předtím provedenou kontrolu spadu se ale jedná o zbytečný úkon. Nařízení je ale závazné, takže nezbývá než ho respektovat. My, farmáři, přece nepatříme k těm včelařům, pro které je úřední příkaz jen cárem papíru. Ostatně i následný akt – sběr a odevzdání měli – je podle mého názoru zase jen mrháním prostředky. Pro zajištění zdraví včel by se daly použít efektněji.ZODPOVÍDÁ KAŽDÝ
Ze zákona každý chovatel zodpovídá za zdraví svého zvířete. Pokud provádíme důsledné kontroly a opatření, není nutné, aby po nás ten samý úkon prováděl někdo další – a to ještě za peníze daňových poplatníků. Naše případná nezodpovědnost se projeví na stavu včelstev v předjaří. U poctivých včelařů se odrazí ve zvýšeném počtu objednávek oddělků. Na obchod se včelstvy se dnes připravuje většina velkých včelařů.

EXISTUJÍ JEŠTĚ VŮBEC?
A na závěr obligátní zamyšlení.
Spolky jsou definovány jako skupiny lidí zabývajících se společnou činností vyvolanou jejich totožným zájmem. Lidé se ve spolcích vždycky sdružovali proto, aby se vzájemně obohatili o zkušenosti, popovídali si o svém koníčku.
Tato náplň se ale poslední dobou někam vytrácí. Podívejme se třeba na to, jaké procento lidí chodí na schůze svého spolku. V hlavě se vám hned vyrojí otázka: Proč je tak nízká účast?
Jednou jsem slyšel pozoruhodné zhodnocení schůze takového spolku. Hodnotitel řekl: „Schůze to byla perfektní. Výbor měl vše dokonale připravené – program, vlastní jednání, rozdělení úkolů, placení příspěvků, přijetí usnesení a závěr. Bohužel jen ty včely se z celé schůze nějak vytratily.“
Snad ještě někde existuje skutečný včelařský spolek. Ale třeba v  časopise Včelařství jsem zmínku o takovém nenašel.

Žádné komentáře:

Okomentovat